БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–грудні 2016 року


 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

53552213,3

100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання
   електроенергії, газу, пари  та кондиційованого 
   повітря

B+C+D

53289284,7

99,5

    Добувна та переробна промисловість

B+C

44806372,7

83,7

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

895619,6

1,7

      Переробна промисловість

С

43910753,1

82,0

     у тому числі


 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

35795624,5

66,8

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

256701,1

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1943455,5

3,6

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1425204,8

2,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

471610,3

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22,23

1242921,5

2,3

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1278554,3

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1217261,2

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8482912,0

15,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

262928,6

0,5

 • у січні–листопаді 2016 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010
   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
   тис.грн у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   45684775,4

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;       
     постачання електроенергії, газу, пари  та
     кондиційованого повітря

   B+C+D

   45448161,4

   99,5

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   38033706,1 

   83,3

      Добувна промисловість і   розроблення
      кар’єрів

   B

   829201,8

   1,8

      Переробна промисловість

   С

   37204504,3

   81,5

      у тому числі

    

    

      Виробництво харчових продуктів,
      напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   29934280,2

   65,5

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   225161,7

   0,5

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   1752685,3

   3,8

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1314827,1

   2,9

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

   415265,3

   0,9

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   1131131,5

   2,5

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   1130561,1

   2,5

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

   1061847,3

   2,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   7414455,3

   16,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   236614,0

   0,5

 • у січні–жовтні 2016 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D

   40149892,7

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   39937957,0

   99,5

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   33556473,3 

   83,6 

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   755834,4 

   1,9

      Переробна промисловість

   С

   32800638,9

   81,7 

      у тому числі

    

    

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
      виробів

   10-12

   26233436,6

   65,3

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   204649,5

   0,5

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
      та поліграфічна діяльність

   16-18

   1587976,0

   4,0

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1225858,7

   3,1

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

   373026,0

   0,9

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   1020400,4

   2,5

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   1010154,0

   2,5

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

   931429,5

   2,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   6381483,7

   15,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   211935,7

   0,5


 • у січні–вересні 2016 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї 
   реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D

   34912103,6

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   34723695,3

   99,5

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   29208922,0

   83,7 

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   684650,9 

   2,0

      Переробна промисловість

   С

   28524271,1

   81,7 

      у тому числі

    

    

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
      виробів

   10-12

   22661214,6

   64,9

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   194137,5

   0,6

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
      та поліграфічна діяльність

   16-18

   1439598,4

   4,1

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1092919,1

   3,1

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

   324854,6

   0,9

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   896053,9

   2,6

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   920546,8

   2,6

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

   803185,6

   2,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   5514773,3

   15,8 

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   188408,3

   0,5

 • у січні–серпні 2016 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D

   30054782,4

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   29887649,9

   99,5

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   25053743,5

   83,4

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   604566,9 

   2,0

      Переробна промисловість

   С

   24449176,6

   81,4

      у тому числі

    

    

      Виробництво харчових продуктів,напоїв та тютюнових
      виробів

   10-12

   19374233,1

   64,5

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   167417,3

   0,6

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
      поліграфічна діяльність

   16-18

   1269110,6

   4,2

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   958467,3

   3,2

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

   275916,9

   0,9

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   758771,8

   2,5

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   806220,5

   2,7

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

   674479,4

   2,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   4833906,4

   16,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   167132,5

   0,5

 • у січні–липні  2016 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї
   реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D

   25895423,9

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   25749538,6

   99,4

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   21578176,6

   83,3

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   512889,0

   2,0

      Переробна промисловість

   С

   21065287,6

   81,3

      у тому числі

    

    

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
      виробів

   10-12

   16757414,7

   64,7

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   144972,9

   0,6

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
      та поліграфічна діяльність

   16-18

   1082172,4

   4,2

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   841213

   3,2

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

   231981,4

   0,9

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   634955,5

   2,5

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   678848,5

   2,6

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

   554793,6

   2,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   4171362

   16,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   145885,3

   0,6

 • у січні–червні 2016 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї 
   реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D

   21807116,2

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   21682487,6

   99,4

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   18193508,9

   83,4

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   419191,8

   1,9

      Переробна промисловість

   С

   17774317,1

   81,5

      у тому числі

    

    

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
      виробів

   10-12

   14189191,2

   65,1

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   118893,1

   0,5

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
      та поліграфічна діяльність

   16-18

   937684,0

   4,3

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   718334,6

   3,3

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

   189964,6

   0,9

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   516441,0

   2,4

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   545763,8

   2,5

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

   442920,5

   2,0

   Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря

   D

   3488978,7

   16,0

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   124628,6

   0,6

 • у січні–травні 2016 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   17905308,0

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого
     повітря

   B+C+D

   17801644,5

   99,4

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   14873993,4

   83,1

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   331115,0

   1,9

      Переробна промисловість

   С

   14542878,4

   81,2

      у тому числі

    

    

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та
      тютюнових виробів

   10-12

   11585607,1

   64,7

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   96775,5

   0,5

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   792452,0

   4,4

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   625870,2

   3,5

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

   160064,5

   0,9

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   406283,1

   2,3

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   445752,9

   2,5

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

   345762,9

   1,9

     Постачання електроенергії, газу, пари та
    
    кондиційованого повітря

   D

   2927651,1

   16,3

     Водопостачання; каналізація, поводження з
     відходами

   Е

   103663,5

   0,6

 • у січні–квітні 2016 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ
   та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   14311799,0

   100,0

      Добувна та переробна промисловість; постачання
      електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   14228831,3 

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   11797947,1

   82,4

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   243107,0

   1,7

      Переробна промисловість

   С

   11554840,1

   80,7

        у тому числі

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
        виробів

   10-12

   9217063,5

   64,4

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
       виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   77224,5

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та  
        поліграфічна діяльність

   16-18

   632297,7

    

   4,4

       Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   492874,2

   3,4

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
       фармацевтичних препаратів

   21

   129817,6

   0,9

       Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
       неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   309962,9

   2,2

       Металургійне виробництво, виробництво готових
       металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   357263,1

   2,5

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
        устатковання

   26-30

   271481,6

   1,9

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   2430884,2

   17,0

       Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   82967,7

   0,6

 • у січні–березні 2016 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   10773359,2

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   10711071,7 

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   8795143,4

   81,6

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   159106,8

   1,5

      Переробна промисловість

   С

   8636036,6

   80,1

        у тому числі

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
        виробів

   10-12

   6978249,7

   64,8

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
        виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   55454,5

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
        та поліграфічна діяльність

   16-18

   464418,8

   4,3

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   362834,6

   3,4

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   97602,0

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
        неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   200172,4

   1,9

        Металургійне виробництво, виробництво готових
        металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   241052,3

   2,2

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
        устатковання

   26-30

   186988,5

   1,7

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   1915928,3

   17,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   62287,5

   0,6

 • у січні–лютому 2016 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D

   7098891,5 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого
     повітря

   B+C+D

   7056493,8 

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   5764730,6 

   81,2

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   82846,1 

   1,2

      Переробна промисловість

   С

   5681884,5 

   80,0

        у тому числі

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та
        тютюнових виробів

   10-12

   4706131,8

   66,3

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
        виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   36115,2

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво
        паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   279510,6

   3,9

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   199221,0

   2,8

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   55889,9

   0,8

        Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
        неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   113729,0

   1,6

        Металургійне виробництво, виробництво готових
        металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   156896,5

   2,2

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
        устатковання

   26-30

   103692,4

   1,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   1291763,2 

   18,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   42397,7 

   0,6

 • у січні 2016 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   3332340,4

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; 
     постачання електроенергії, газу, пари  та
     кондиційованого повітря

   B+C+D

   3311232,7

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   2615233,0

   78,5

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   32318,8

   1,0

        Переробна промисловість

   С

   2582914,2

   77,5

        у тому числі

    

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та
        тютюнових виробів

   10-12

    

   2176564,9

    

   65,3

        Текстильне виробництво, виробництво одягу,
        шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

    

   15576,5

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво
        паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

    

   106035,3

   3,2

        Виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

   19

    

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

    

   78919,3

   2,4

        Виробництво основних фармацевтичних
        продуктів і фармацевтичних препаратів

   21

    

   21584,9

   0,6

        Виробництво гумових і пластмасових виробів;
        іншої неметалевої мінеральної продукції

   22,23

    

   34550,7

   1,0

        Металургійне виробництво, виробництво готових
        металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

    

   95280,6

   2,9

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
        і устатковання

   26-30

    

   39587,3

   1,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   695999,7

   20,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   21107,7

   0,6

Останнє оновлення на Вівторок, 07 березня 2017, 12:32
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області