Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 20
14 році

 

Усього,

тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

4690179,8 

1212447,5

25,9

2369918,1

50,5

1107814,2

23,6

349011,2

7,4

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сільське, лісове
  та рибне
  господарство

1372042,3

444970,0

32,4

639184,7

46,6

287887,6

21,0

70497,0

5,1

  промисловість

1997954,8

751155,5

37,6

1062106,2

53,2

184693,1

9,2

38017,7

1,9

  будівництво

195116,0

113337,1

58,1

81778,9

41,9

27655,6

14,2

  оптова та
  роздрібна
  торгівля; ремонт
автотранспортних
  засобів і
  мотоциклів

388137,7

2

2

2

2

215184,1

55,4

92071,8

23,7

  транспорт,
  складське
  господарство,
  поштова та
  кур’єрська
  діяльність

270408,3

204053,1

75,5

66355,2

24,5

10318,1

3,8

  тимчасове
  розміщування й
  організація
  харчування

19148,3

7584,7

39,6

11563,6

60,4

4404,5

23,0

  інформація та
  телекомунікації

78665,2

43131,0

54,8

35534,2

45,2

17163,8

21,8

  фінансова та
  страхова
  діяльність

13824,0

13824,0

100,0

8601,7

62,2

  операції з
  нерухомим
  майном

84137,1

10642,5

12,6

73494,6

87,4

37353,7

44,4

  професійна,
  наукова та
  технічна
  діяльність

86961,2

31675,7

36,4

55285,5

63,6

23096,2

26,6

  діяльність у сфері
адміністративного
  та допоміжного
  обслуговування

98762,6

58774,5

59,5

39988,1

40,5

9375,8

9,5

  освіта

7350,6

2

2

2

2

2559,7

34,8

  охорона здоров’я
  та надання
  соціальної
  допомоги

61291,3

36069,2

58,8

25222,1

41,2

3842,1

6,3

  мистецтво,
  спорт, розваги та
  відпочинок

3207,9

2

2

2

2

829,4

25,9

  надання інших
  видів послуг

13172,5

2

2

2

2

3224,1

24,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та із урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Останнє оновлення на Понеділок, 19 жовтня 2015, 16:08
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області