БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–вересень 2015 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

2142784,9 

26074009,6

8,2

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

27789,0

568935,0

4,9

   Переробна промисловість

2017438,9

22637365,6

8,9

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

1480220,0

18179545,0

8,1

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

27009,0

150038,0

18,0

     виготовлення виробів з деревини, паперу та
     поліграфічна діяльність

189855,0

1080731,0

17,6

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

96296,0

1041586,0

9,2

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

29695,0

622306,0

4,8

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

86207,0

740596,0

11,6

     машинобудування

79551,0

551709,0

14,4

      виробництво комп'ютерів, електронної та
      оптичної продукції

33410,0

78264,0

42,7

      виробництво електричного устатковання

23118,0

167773,0

13,8

      виробництво машин і устатковання, не
      віднесених до інших угруповань

19534,0

283136,0

6,9

      виробництво автотранспортних засобів,
      причепів і напівпричепів та інших
      транспортних засобів

1

1

1

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
      монтаж машин і устатковання

3723,9

102670,6

3,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

100396,0

2637192,0

3,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

–2839,0

230517,0

–1,2

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 • за січень–червень 2015 року
  • (тис.грн.)

    

   Результат від   операційної

   діяльності

   Витрати

   операційної

   діяльності

   Рівень

   рентабельності

   (збитковості), %

   Промисловість

   1330301,7 

   17085752,8

   7,8

     Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   –5803,0

   425857,0

   –1,4

     Переробна промисловість

   1254850,7

   14635331,8

   8,6

        виробництво харчових продуктів, напоїв і
        тютюнових виробів

   962603,0

   11795803,0

   8,2

        текстильне виробництво, виробництво одягу,
        шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   18681,0

   95465,0

   19,6

        виготовлення виробів з деревини, паперу та
        поліграфічна діяльність

   106928,0

   723153,0

   14,8

        виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

        виробництво хімічних речовин і хімічної
       продукції

   60592,0

   737884,0

   8,2

        виробництво основних фармацевтичних
        продуктів і фармацевтичних препаратів

   1

   1

   1

        виробництво ґумових і пластмасових виробів,
        іншої неметалевої мінеральної продукції

   13855,0

   346313,0

   4,0

        металургійне виробництво, виробництво
        готових металевих виробів, крім машин і
        устатковання

   47461,0

   447910,0

   10,6

        машинобудування

   37528,0

   309963,0

   12,1

          виробництво комп'ютерів, електронної та
          оптичної продукції

   24713,0

   51929,0

   47,6

          виробництво електричного устатковання

   1996,0

   76499,0

   2,6

          виробництво машин і устатковання, не
          віднесених до інших угруповань

   7657,0

   165506,0

   4,6

          виробництво автотранспортних засобів,
          причепів і напівпричепів та інших
          транспортних засобів

   1

   1

   1

          виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
          монтаж машин і устатковання

   –276,3

   57122,8

   –0,5

       Постачання електроенергії, газу, пари та
       кондиційованого повітря

   105094,0

   1877413,0

   5,6

       Водопостачання; каналізація, поводження з
       відходами

   –23840,0

   147151,0

   –16,2

   1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 • за січень–березень 2015 року
  • (тис.грн.)

    

   Результат від   операційної

   діяльності

   Витрати

   операційної

   діяльності

   Рівень

   рентабельності

   (збитковості), %

   Промисловість

   392477,1

   8755685,9

   4,5

      Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   –71797,0

   243275,0

   –29,5

      Переробна промисловість

   382569,1

   7417793,9

   5,2

        виробництво харчових продуктів, напоїв і
        тютюнових виробів

   345737,0

   5961163,0

   5,8

        текстильне виробництво, виробництво одягу,
        шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   11461,0

   47767,0

   24,0

        виготовлення виробів з деревини, паперу та
        поліграфічна діяльність

   11318,0

   430173,0

   2,6

        виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

        виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції

   16048,0

   376325,0

   4,3

        виробництво основних фармацевтичних
        продуктів і фармацевтичних препаратів

   1

   1

   1

        виробництво ґумових і пластмасових виробів,
        іншої неметалевої мінеральної продукції

   –8070,0

   148761,0

   –5,4

        металургійне виробництво, виробництво
        готових металевих виробів, крім машин і
        устатковання

   –913,0

   218763,0

   –0,4

        машинобудування

   11001,0

   130206,0

   8,4

          виробництво комп'ютерів, електронної та
          оптичної продукції

   11959,0

   22218,0

   53,8

          виробництво електричного устатковання

   –1237,0

   36500,0

   –3,4

          виробництво машин і устатковання, не
          віднесених до інших угруповань

   –1118,0

   63544,0

   –1,8

          виробництво автотранспортних засобів,
          причепів і напівпричепів та інших
          транспортних засобів

   1

   1

   1

        виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
        монтаж машин і устатковання

   –1038,9

   28105,9

   –3,7

      Постачання електроенергії, газу, пари та
      кондиційованого повітря

   91480,0

   1026507,0

   8,9

      Водопостачання; каналізація, поводження з
      відходами

   –9775,0

   68110,0

   –14,4

   1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Останнє оновлення на П'ятниця, 25 грудня 2015, 11:17
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області