Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
за січень–грудень 2015 року


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

45122409,2 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

B+C+D

44858030,3 

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

37266416,9 

82,6

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

745206,5 

1,7

   Переробна промисловість

С

36521210,4 

80,9

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

10-12

29729033,5

65,9

     Текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

13-15

220373,2

0,5

     Виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

1593803,8

3,5

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

1484255,5

3,3

     Виробництво основних
     фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

346780,4

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

22,23

975361,1

2,2

     Металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24,25

1066521,5

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і
    монтажу машин і устатковання

26-30

900865,6

2,0

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

D

7591613,4 

16,8

  Водопостачання; каналізація,
  поводження з відходами

Е

264378,9 

0,6

 • за січень–листопад 2015 року
  • Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

   без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   40496485,5 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;
     постачання електроенергії, газу, пари
     та кондиційованого повітря

   B+C+D

   40255326,9 

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   33300901,9 

   82,2

      Добувна промисловість і розроблення
      кар’єрів

   B

   681520,7 

   1,7

      Переробна промисловість

   С

   32619381,2 

   80,5

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів,
        напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   26508804,3

   65,5

        Текстильне виробництво, виробництво
        одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
        матеріалів

   13-15

   196353,6

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини,
        виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   1441532,2

   3,6

        Виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції

   20

   1380720,4

   3,4

        Виробництво основних
        фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   307064,5

   0,8

        Виробництво гумових і пластмасових
        виробів, іншої неметалевої мінеральної
        продукції

   22,23

   874569,6

   2,2

        Металургійне виробництво,
        виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   917561,2

   2,3

        Машинобудування, крім ремонту і
        монтажу машин і устатковання

   26-30

   816251,9

   2,0

     Постачання електроенергії, газу, пари
     та кондиційованого повітря

   D

   6954425,0 

   17,2

     Водопостачання; каналізація,
     поводження з відходами

   Е

   241158,6 

   0,6

 • за січень–жовтень 2015 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   35179543,8 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;   
     постачання електроенергії, газу, пари  
     та кондиційованого повітря

   B+C+D

   34960382,4 

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   28570023,0 

   81,2

      Добувна промисловість і розроблення
      кар’єрів

   B

   620703,1 

   1,8

      Переробна промисловість

   С

   27949319,9 

   79,4

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів,
        напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   22428323,5

   63,8

        Текстильне виробництво, виробництво
        одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
        матеріалів

   13-15

   181661,0

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини,
        виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   1292460,5

   3,7

        Виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції

   20

   1274631,8

   3,6

        Виробництво основних
        фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   272585,6

   0,8

        Виробництво гумових і пластмасових
        виробів, іншої неметалевої мінеральної
        продукції

   22,23

   776941,8

   2,2

        Металургійне виробництво,
        виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   837028,4

   2,4

        Машинобудування, крім ремонту і
        монтажу машин і устатковання

   26-30

   730114,7

   2,1

      Постачання електроенергії, газу, пари
       та кондиційованого повітря

   D

   6390359,4 

   18,2

       Водопостачання; каналізація,
       поводження з відходами

   Е

   219161,4 

   0,6

 • за січень–вересень 2015 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   31082866,1 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;
     постачання електроенергії, газу, пари
     та кондиційованого повітря

   B+C+D

   30886467,8 

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   25079226,3 

   80,7

      Добувна промисловість і розроблення
      кар’єрів

   B

   564327,1 

   1,8

      Переробна промисловість

   С

   24514899,2 

   78,9

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів,
        напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   19626895,4

   63,1

        Текстильне виробництво, виробництво
        одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
        матеріалів

   13-15

   167513,4

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини,
        виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   1157872,6

   3,7

        Виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції

   20

   1173038,3

   3,8

        Виробництво основних
        фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   249384,3

   0,8

        Виробництво гумових і пластмасових
        виробів, іншої неметалевої мінеральної
        продукції

   22,23

   676723,1

   2,2

        Металургійне виробництво,
        виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   719658,6

   2,3

        Машинобудування, крім ремонту і
        монтажу машин і устатковання

   26-30

   610058,7

   2,0

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   5807241,5 

   18,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   196398,3 

   0,6

 • за січень–серпень 2015 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   27262868,3 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;
     постачання електроенергії, газу, пари
     та кондиційованого повітря

   B+C+D

   27089494,0

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   21803557,0

   80,0

      Добувна промисловість і розроблення
      кар’єрів

   B

   501830,5

   1,8

      Переробна промисловість

   С

   21301726,5

   78,2

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів,
        напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   17076844,9

   62,6

        Текстильне виробництво, виробництво
        одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
        матеріалів

   13-15

   149139,5

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини,
        виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   986629,1

   3,6

        Виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції

   20

   1079139,6

   4,0

        Виробництво основних
        фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   205525,8

   0,8

        Виробництво гумових і пластмасових
        виробів, іншої неметалевої мінеральної
        продукції

   22,23

   558993,3

   2,1

        Металургійне виробництво,
        виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   627783,8

   2,3

        Машинобудування, крім ремонту і
        монтажу машин і устатковання

   26-30

   504106,6

   1,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   5285937,0

   19,4

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   173374,3

   0,6

 • за січень–липень 2015 року
  • Код
   за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   23460465,8 

   100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   B+C+D

   23309773,0 

   99,4

   Добувна та переробна промисловість

   B+C

   18713094,4 

   79,8

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   435240,7 

   1,9

     Переробна промисловість

   С

   18277853,7 

   77,9

   з неї

    

    

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   14688092,9

   62,6

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   128434,9

   0,5

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   858871,9

   3,7

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   970167,1

   4,1

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

   21

   176297,7

   0,8

   Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   454300,5

   1,9

   Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   497846,6

   2,1

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   410272,3

   1,7

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   4596678,6 

   19,6

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   150692,8 

   0,6

 • за січень–червень 2015 року
  • Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

   без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   19683178,4

   100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   B+C+D

   19556282,1

   99,4

   Добувна та переробна промисловість

   B+C

   15648909,0

   79,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   346615,7

   1,8

   Переробна промисловість

   С

   15302293,3

   77,7

   з неї

    

    

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   12362823,9

   62,8

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   104308,9

   0,5

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   701419,7

   3,6

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   850447,2

   4,3

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

   21

   150892,8

   0,8

   Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   350222,4

   1,8

   Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   383857,1

   2,0

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   323011,7

   1,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   3907373,1

   19,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   126896,3

   0,6

 • за січень–травень 2015 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   16178583,4 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;
     постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

   B+C+D

   16074204,3 

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   12587362,6 

   77,8

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   272894,1

   1,7

      Переробна промисловість

   С

   12314468,5 

   76,1

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та
        тютюнових виробів

   10-12

   9977396,6

   61,7

        Текстильне виробництво, виробництво одягу,
        шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   84938,0

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво
        паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   579246,1

   3,6

        Виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   716424,6

   4,4

        Виробництво основних фармацевтичних
        продуктів і фармацевтичних препаратів

   21

   122082,5

   0,8

        Виробництво гумових і пластмасових виробів,
        іншої неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   263447,8

   1,6

        Металургійне виробництво, виробництво готових
        металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   285113,5

   1,8

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
        і устатковання

   26-30

   228947,8

   1,4

      Постачання електроенергії, газу, пари та
      кондиційованого повітря

   D

   3486841,7 

   21,6

      Водопостачання; каналізація, поводження з
      відходами

   Е

   104379,1 

   0,6

 • за січень–квітень 2015 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   13048252,8

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;
     постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

   B+C+D

   12965740,9

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   9885089,1

   75,8

       Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   204984,8

   1,6

       Переробна промисловість

   С

   9680104,3

   74,2

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та
        тютюнових виробів

   10-12

   7886284,8

   60,4

        Текстильне виробництво, виробництво одягу,
        шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   66433,5

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво
        паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   473686,8

   3,6

        Виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   524811,5

   4,0

        Виробництво основних фармацевтичних
        продуктів і фармацевтичних препаратів

   21

   99182,4

   0,8

        Виробництво гумових і пластмасових виробів,
        іншої неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   188430,4

   1,4

        Металургійне виробництво, виробництво готових
        металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   215886,1

   1,7

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
        і устатковання

   26-30

   181648,6

   1,4

       Постачання електроенергії, газу, пари та
       кондиційованого повітря

   D

   3080651,8

   23,6

       Водопостачання; каналізація, поводження з
       відходами

   Е

   82511,9

   0,6

 • за січень–березень 2015 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   9701232,7 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;
     постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

   B+C+D

   9641382,4

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   7230883,7

   74,6 

        Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   132327,0

   1,4 

        Переробна промисловість

   С

   7098556,7

   73,2

          з неї

    

    

          Виробництво харчових продуктів, напоїв та
          тютюнових виробів

   10-12

   5856250,9

   60,4

          Текстильне виробництво, виробництво одягу,
          шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   47774,7

   0,5

          Виготовлення виробів з деревини, виробництво
          паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   328289,3

   3,4

          Виробництво коксу та продуктів
          нафтоперероблення

   19

          Виробництво хімічних речовин і хімічної
          продукції

   20

   381012,7

   3,9

          Виробництво основних фармацевтичних
          продуктів і фармацевтичних препаратів

   21

   77427,1

   0,8

          Виробництво гумових і пластмасових виробів,
          іншої неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   118759,6

   1,2

          Металургійне виробництво, виробництво
          готових металевих виробів, крім машин і
          устатковання

   24,25

   137515,3

   1,4

          Машинобудування, крім ремонту і монтажу
          машин і устатковання

   26-30

   120567,8

   1,2

        Постачання електроенергії, газу, пари та
        кондиційованого повітря

   D

   2410498,7

   24,8 

        Водопостачання; каналізація, поводження з
        відходами

   Е

   59850,3

   0,6

 • за січень–лютий 2015 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   5999373,6 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;
     постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

   B+C+D

   5962401,2

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   4381191,3

   73,0

        Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   69551,4

   1,2 

        Переробна промисловість

   С

   4311639,9

   71,8

          з неї

    

    

          Виробництво харчових продуктів, напоїв та
          тютюнових виробів

   10-12

   3566507,1

   59,4

          Текстильне виробництво, виробництво одягу,
          шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   29922,9

   0,5

          Виготовлення виробів з деревини, виробництво
          паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   197746,4

   3,3

          Виробництво коксу та продуктів
          нафтоперероблення

   19

          Виробництво хімічних речовин і хімічної
          продукції

   20

   237576,5

   4,0

          Виробництво основних фармацевтичних
          продуктів і фармацевтичних препаратів

   21

   48731,7

   0,8

          Виробництво гумових і пластмасових виробів,
          іншої неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   58421,8

   1,0

          Металургійне виробництво, виробництво
          готових металевих виробів, крім машин і
          устатковання

   24,25

   80867,8

   1,3

          Машинобудування, крім ремонту і монтажу
          машин і устатковання

   26-30

   74173,5

   1,2

        Постачання електроенергії, газу, пари та
        кондиційованого повітря

   D

   1581209,9

   26,4

        Водопостачання; каналізація, поводження з
        відходами

   Е

   36972,4

   0,6

 • за січень 2015 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн.

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   2534302,0 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість;
     постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

   B+C+D

   2517975,4

   99,4

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   1726093,1

   68,1

        Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   22242,9

   0,9

        Переробна промисловість

   С

   1703850,2

   67,2

          з неї

    

    

          Виробництво харчових продуктів, напоїв та
          тютюнових виробів

   10-12

   1406411,3

   55,5

          Текстильне виробництво, виробництво одягу,
          шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   11955,1

   0,5

          Виготовлення виробів з деревини, виробництво
          паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   72488,6

   2,9

          Виробництво коксу та продуктів
          нафтоперероблення

   19

          Виробництво хімічних речовин і хімічної
          продукції

   20

   101460,4

   4,0

          Виробництво основних фармацевтичних
          продуктів і фармацевтичних препаратів

   21

   17539,1

   0,7

          Виробництво гумових і пластмасових виробів,
          іншої неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   21322,1

   0,8

          Металургійне виробництво, виробництво
          готових металевих виробів, крім машин і
          устатковання

   24,25

   40054,4

   1,6

          Машинобудування, крім ремонту і монтажу
          машин і устатковання

   26-30

   24551,7

   1,0

        Постачання електроенергії, газу, пари та
        кондиційованого повітря

   D

   791882,3

   31,3

        Водопостачання; каналізація, поводження з
        відходами

   Е

   16326,6

   0,6

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2016, 15:19