Друк

Статистична інформація

Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
у 2014 році


 

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до

2013 року

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

Викиди забруднюючих речовин - усього,  т 

196600,1

124477,6

72122,5

85,8

   у тому числі

 

 

 

 

   метали та їх сполуки

32,9

32,9

88,4

   метан

22647,4

22421,4

226,0

120,1

   неметанові леткі органічні сполуки

9029,2

1224,1

7805,1

89,0

   оксид вуглецю

57331,7

5808,3

51523,4

91,1

   діоксид та інші сполуки сірки

73475,4

72357,8

1117,6

72,7

     з них

 

 

 

 

     діоксид сірки

73350,3

72232,7

1117,6

72,7

   сполуки азоту

22347,8

12183,4

10164,4

94,2

     з них

 

 

 

 

     оксиди азоту

168,7

104,1

64,6

93,5

     діоксиди азоту

20381,0

10281,7

10099,3

93,2

     аміак

1796,0

1795,5

0,5

107,4

   стійкі органічні забруднювачі

   речовини у вигляді твердих суспендованих
   частинок

11717,3

10438,2

1279,1

95,0

   інші

18,4

11,5

6,9

94,8

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т

7,5

6,4

1,1

91,5

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.

 

Останнє оновлення на Понеділок, 08 червня 2015, 15:32