Друк

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень-грудень 2015 року


 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

6989905

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1963635

28,1

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

1912939

27,4

   Лісове господарство та лісозаготівлі

49956

0,7

   Рибне господарство

740

0,0

Промисловість

2294361

32,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

140678

2,0

Переробна промисловість

1940218

27,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

187406

2,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

26059

0,3

Будівництво

1176033

16,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

252766

3,6

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

43926

0,6

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

149379

2,1

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

59461

0,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

320736

4,6

   Наземний і трубопровідний транспорт

48400

0,7

   Водний транспорт

   Авіаційний транспорт

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

272336

3,9

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

7468

0,1

   Тимчасове розміщування

618

0,0

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

6850

0,1

Інформація та телекомунікації

30286

0,4

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних
   програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного
   мовлення

6913

0,1

   Телекомунікації (електрозв'язок)

4088

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

19285

0,3

Фінансова та страхова діяльність

10060

0,1

Операції з нерухомим майном

88240

1,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

134244

1,9

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та
   інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних
   управлінь (хед-офісів)

125960

1,8

   Наукові дослідження та розробки

1

1

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

8270

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

16198

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

517751

7,4

Освіта

84624

1,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

79303

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11223

0,2

Надання інших видів послуг

2977

0,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 • за січень-вересень 2015 року
  •  

   Освоєно (використано) капітальних інвестицій

   тис.грн.

   у % до

   загального

   обсягу

   Усього

   4583951

   100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

   1453914

   31,7

      Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

   1417482

   30,9

      Лісове господарство та лісозаготівлі

   35716

   0,8

      Рибне господарство

   716

   0,0

   Промисловість

   1505208

   32,8

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   102073

   2,2

   Переробна промисловість

   1325344

   28,9

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   61606

   1,3

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   16185

   0,4

   Будівництво

   659668

   14,4

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

   176338

   3,8

      Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх
      ремонт

   37803

   0,8

      Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   101868

   2,2

      Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   36667

   0,8

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

   279183

   6,1

      Наземний і трубопровідний транспорт

   31179

   0,7

      Водний транспорт

      Авіаційний транспорт

      Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

   248004

   5,4

      Поштова та кур'єрська діяльність

   Тимчасове розміщування й організація харчування

   3930

   0,1

      Тимчасове розміщування

   309

   0,0

      Діяльність із забезпечення стравами та напоями

   3621

   0,1

   Інформація та телекомунікації

   22361

   0,5

      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм,
      видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

   4595

   0,1

      Телекомунікації (електрозв'язок)

   3128

   0,1

      Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

   14638

   0,3

   Фінансова та страхова діяльність

   5314

   0,1

   Операції з нерухомим майном

   70359

   1,5

   Професійна, наукова та технічна діяльність

   96059

   2,1

      Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу,
      технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь
      (хед-офісів)

   90834

   2,0

      Наукові дослідження та розробки

   1

   1

      Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,   
      наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

   5222

   0,1

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

   10110

   0,2

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

   219069

   4,8

   Освіта

   36608

   0,8

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

   35350

   0,8

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   7887

   0,2

   Надання інших видів послуг

   2593

   0,1

   1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 • за січень-червень 2015 року
  •  

   Освоєно (використано) капітальних інвестицій

   тис.грн.

   у % до загального обсягу

   Усього

   2280647

   100,0

    Сільське, лісове та рибне господарство

   826043

   36,2

       Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

   804105

   35,3

       Лісове господарство та лісозаготівлі

   21666

   0,9

       Рибне господарство

   272

   0,0

    Промисловість

   658736

   28,9

       Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   30164

   1,3

       Переробна промисловість

   586898

   25,7

       Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   34387

   1,5

    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   7287

   0,3

    Будівництво

   394567

   17,3

    Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

   122396

   5,4

       Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

   32904

   1,4

       Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   68636

   3,0

       Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   20856

   0,9

    Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

   37116

   1,6

       Наземний і трубопровідний транспорт

   19978

   0,9

       Водний транспорт

       Авіаційний транспорт

       Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

   17138

   0,8

       Поштова та кур'єрська діяльність

    Тимчасове розміщування й організація харчування

   3277

   0,1

       Тимчасове розміщування

   120

   0,0

       Діяльність із забезпечення стравами та напоями

   3157

   0,1

    Інформація та телекомунікації

   17003

   0,7

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

   2813

   0,1

       Телекомунікації (електрозв'язок)

   2114

   0,1

       Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

   12076

   0,5

    Фінансова та страхова діяльність

   3542

   0,2

    Операції з нерухомим майном

   21121

   0,9

    Професійна, наукова та технічна діяльність

   58693

   2,6

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

   54511

   2,4

   Наукові дослідження та розробки

   1

   1

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

   4180

   0,2

    Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

   3772

   0,2

    Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

   94792

   4,2

    Освіта

   14567

   0,6

    Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

   19783

   0,9

    Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   4085

   0,2

    Надання інших видів послуг

   1154

   0,1

   1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 • за січень-березень 2015 року
  •  

   Освоєно (використано) капітальних інвестицій

   тис.грн.

   у % до
   загального обсягу

   Усього

   1020597

   100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

   393790

   38,6

      Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

   389437

   38,2

      Лісове господарство та лісозаготівлі

   4312

   0,4

      Рибне господарство

   1

   1

   Промисловість

   309768

   30,4

      Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   3730

   0,4

      Переробна промисловість

   283450

   27,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   19035

   1,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   3553

   0,3

   Будівництво

   187713

   18,4

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

   49662

   4,9

      Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх
      ремонт

   2242

   0,2

      Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   36267

   3,6

      Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   11153

   1,1

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

   10698

   1,0

      Наземний і трубопровідний транспорт

   6780

   0,7

      Водний транспорт

      Авіаційний транспорт

      Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

   3918

   0,4

      Поштова та кур'єрська діяльність

   Тимчасове розміщування й організація харчування

   1750

   0,2

      Тимчасове розміщування

   1

   1

      Діяльність із забезпечення стравами та напоями

   1724

   0,2

   Інформація та телекомунікації

   5421

   0,5

      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм,
      видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

   126

   0,0

      Телекомунікації (електрозв'язок)

   830

   0,1

      Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

   4465

   0,4

   Фінансова та страхова діяльність

   121

   0,0

   Операції з нерухомим майном

   8096

   0,8

   Професійна, наукова та технічна діяльність

   18478

   1,8

      Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу,
      технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь
      (хед-офісів)

   17782

   1,7

      Наукові дослідження та розробки

   1

   1

      Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
      наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

   2090

   0,2

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

   22025

   2,2

   Освіта

   3882

   0,4

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

   5880

   0,6

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   893

   0,1

   Надання інших видів послуг

   330

   0,0

   1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Останнє оновлення на Вівторок, 31 травня 2016, 14:24