Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1
в економіці Вінницької області за видами економічної діяльності
у січні-березні 2018 року2

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.04.

Польща

38804,8

42127,6

Промисловість

38671,4

41989,1

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

38667,9

41985,5

     з неї

 

 

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

3

3

Австрія

31823,3

33163,0

Промисловість

29218,2

30474,9

   у тому числі

 

 

   добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

   переробна промисловість

16833,4

17379,2

     з неї

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

2526,7

2609,7

Франція

29717,7

30681,4

Промисловість

3

3

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

3

3

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3

3

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Кіпр

26699,8

29023,8

Промисловість

12987,6

15237,3

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

12606,9

13658,7

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

12420,0

13466,8

Операції з нерухомим майном

5149,0

5390,0

Сільське, лісове та рибне господарство

5267,4

4944,7

Інформація та телекомунікації

1911,9

1987,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Німеччина

16028,3

16639,3

Промисловість

15362,3

15956,1

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

15362,3

15956,1

     з неї

 

 

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3

3

Сільське, лісове та рибне господарство

306,8

316,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

182,7

189,7

Операції з нерухомим майном

129,7

127,7

Ліхтенштейн

3

3

Промисловість

3

3

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

3

3

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3

3

Російська Федерація

7786,6

7863,5

Промисловість

5835,8

5881,2

   у тому числі

 

 

   переробна промисловість

5835,8

5881,2

     з неї

 

 

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3

3

     виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

755,8

799,1

Операції з нерухомим майном

917,9

923,2

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
2
Дані на 01.01.2018  є попередніми.3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області