Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Основні показники ринку праці


Одиниця виміру

2018

cічень–
березень

cічень–червень

cічень–
вересень

cічень–
грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,

тис. осіб

у віці 15-70 років

724,8

працездатного віку

701,0

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної
вікової групи

у віці 15-70 років

63,1

працездатного віку

73,6

Зайняте населення

в середньому за період,

тис. осіб

у віці 15-70 років

644,9

працездатного віку

621,1

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної
вікової групи

у віці 15-70 років

56,1

працездатного віку

65,2

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період,

тис. осіб

у віці 15-70 років

79,9

працездатного віку

79,9

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

у віці 15-70 років

11,0

працездатного віку

11,4

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

23,5

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

2,4

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

5462

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

4

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2581

у % до відповідного періоду
попереднього року

124,7

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

263,4

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості
штатних працівників

6,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості
штатних працівників

7,0

Середньомісячна заробітна плата

 

номінальна

гривень

6841

реальна

у % до відповідного періоду
попереднього року

113,7

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області