Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 2017році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

лютий

Усього

5097 

5225

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5440

5067

Промисловість

5917

6170

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

4497

4794

Переробна промисловість

5867

5935

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6758

7745

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

4341

4355

Будівництво

4738

4586

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4829

4971

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5420

5248

Тимчасове розміщування й організація харчування

3680

3867

Інформація та телекомунікації

7057

10247

Фінансова та страхова діяльність

7108

7051

Операції з нерухомим майном

4614

4456

Професійна, наукова та технічна діяльність

4837

5144

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3843

3831

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

5221

5931

Освіта

4898

5055

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3926

4042

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3720

3823

Надання інших видів послуг

3755

4019

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області