Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році     

 

    (відсотків до відповідного періоду попереднього року) 

 

Код за    КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень–березень

Промисловість

B+C+D

126,2

117,8

117,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

130,5

119,1

121,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

122,5

116,7

105,0

   Переробна промисловість

С

130,6

119,1

121,5

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
     виробів

10-12

136,2

123,6

126,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

102,4

106,0

114,3

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

102,4

97,5

101,2

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

47,3

71,6

72,2

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

93,8

74,0

81,3

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,4

75,7

82,1

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

107,7

115,9

116,6

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

160,6

150,4

148,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

113,7

113,5

106,4

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області