Діяльність малих підприємств Вінниччини у 2016 році Друк
Прес-випуски 2017

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області в 2016р. в області  функціонувало 8154 малих підприємств, що становить 94,3%  від кількості  усіх підприємств (юридичних осіб) області. В порівнянні  з минулим роком  кількість малих підприємств  Вінниччини скоротилась на 9,1%, а їх частка в загальній кількості  зменшилась на 0,7в.п. Понад 80,0% малих підприємств  складають мікропідприємства. За видами економічної діяльності  найбільше малих підприємств в 2016р. було зосереджено в сільському господарстві та  торгівлі – відповідно 29,1%, та 24,8% діючих малих підприємств усіх видів економічної діяльності.

На малих підприємствах області (без фізичних осіб-підприємців) в 2016р. було зайнято 52,5 тис.осіб (що становить  більше третини зайнятих  на підприємствах-юридичних особах області), з яких  38,4%  осіб зайнято в мікропідприємствах. Понад 90% зайнятих на малих підприємствах  складають наймані працівники.

Малими підприємствами Вінниччини в 2016р. реалізовано продукції (товарів, послуг)  на 35256,9 млн.грн, що  становить 29,4%  до загального обсягу реалізації  продукції (товарів, послуг)  області. В порівнянні з минулим роком  обсяг реалізації  малих підприємств зріс на 33,2%, а  його частка в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)   збільшилась  на 3,0 в.п.

 

 

Заступник начальника                                                                                           В. Б. Моісеєв

 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 72