БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Стан сільського господарства Вінниччини у 2016 році Друк
Прес-випуски 2017

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.

Вінниччина – один з найважливіших аграрних регіонів України, де виробляється 8,4% валової продукції сільського господарства держави, у тому числі продукції рослинництва – 7,8%, тваринництва – 10,1%. За рівнем виробництва продукції сільського господарства Вінницька область у 2016 році зайняла перше місце в країні, в тому числі перше – по рослинництву та тваринництву.

У 2016 році на Вінниччині функціонувало 2668 підприємств, які були створені в процесі реформування аграрного сектору. Серед них: 8 державних та 2660 недержавних підприємств, з яких 1894 фермерських господарств, 470 господарських товариств, 219 приватних підприємств,  51 виробничих кооперативів та 26 підприємств інших форм господарювання. Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах аграрного сектору (дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за звітний 2016 рік склала 36,7 тис. осіб і порівняно з 2015 роком зменшилась на 2,5%. Частка працівників аграрного сектору у загальній кількості зайнятих в економіці Вінниччини склала 13,4 відсотка.

Крім штатних працівників на підприємствах аграрного сектору було задіяно 3,5 тис. працівників, які працювали за цивільно-правовими договорами та зовнішнім сумісництвом.

Фонд оплати праці, нарахований за 2016 рік працівникам аграрного сектору, становив 1889,7 млн.грн, або 13,8% загального нарахованого фонду по економіці області.

Однією з соціальних проблем на селі минулих років був відносно низький рівень оплати праці працівників аграрного сектору економіки. Протягом 2016 року ситуація значно покращилась. Зокрема, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств аграрного сектору у 2016р. порівняно з 2015 роком зросла майже на чверть (на 24,2%) та становила 4290 грн, яка перевищила середньообласний рівень оплати праці працівників на 2,4% (для порівняння: розмір середньомісячної номінальної заробітної плати у 2015р. становив 3453 грн та був на 1,7% вище за середній рівень по економіці області).

Важливим чинником щодо забезпечення соціальних гарантій є фактор своєчасності виплати заробітної плати. На жаль, до цього часу залишається нагальною проблема невиплати заробітної плати. Обсяг заборгованості працівникам сільського господарства станом на 1 січня 2017р. порівняно зі станом на 1 січня 2016р. не змінився та склав 25,9 тис. грн. Загальна сума боргу працівникам аграрного сектору становить 0,2% до загального боргу по області, весь борг (100,0%) приходиться на підприємство-банкрут. На економічно активних підприємствах аграрного сектору заборгованість відсутня.

В області виробляється вагома частка загальнодержавного обсягу основних сільськогосподарських культур. При чому, якщо за площею землекористування область займає в Україні 14-е місце, то за обсягами виробництва продукції рослинництва ключові позиції. Так, перше місце серед регіонів країни за звітний рік зайнято по виробництву цукрових буряків, картоплі,  плодів і ягід.

Господарствами Вінниччини, у порівнянні з минулим роком, збільшилось виробництво всіх сільськогосподарських культур, але при цьому зменшилось виробництво ріпаку та кользи на 47,5 % та на 7,8 % культур плодових та ягідних.

У 2016 році до рівня 2015р. в області намітилась позитивна тенденція стабілізації обсягів виробництва м’яса. Усіма категоріями господарств вироблено 447 тис. тонн м’яса в живій вазі (більше на 4,6% проти 2015 року), 880 млн. штук – яєць (більше на 2,7%) та 854 тис. тонн –  молока (більше на 1,8%).

Негативною тенденцією розвитку тваринництва є щорічне зменшення поголів'я корів та коней. Зменшення чисельності поголів’я худоби відбувається не лише на загальнодержавному рівні. У порівнянні до 2015р. в господарствах Вінниччини збільшилась чисельність великої рогатої худоби на 2,7% (по Україні –  на 1,8% менше), овець і кіз – на 13% (по Україні – на 0,8% менше), але  поголів’я корів знизилось на 1,3% (по Україні на 2,7%), свиней – на 5,2% (на 5,8% менше), птиці – на 4,4% (на 1,1% менше).

У вартісному виразі обсяг реалізованої продукції області за 2016р. склав 19,6 млрд.грн. проти 30,0 млрд.грн. у попередньому році. Зменшилась реалізація аграрними підприємствами вовни – на 76,8%, картоплі – на 70,9%, меду – на 55,9%, цукру – на 29,1%, насіння культур олійних – на 19,0%, плодів та ягід – на 12,2%, тварин сільськогосподарських живих – на 9,2%, яєць – на 6,3 %, молока – на 5,1%, овочів – на 3,0%, культур зернових та зернобобових – на 2,5% але, збільшились обсяги продажу цукрових буряків – на 47,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за всіма напрямками реалізації у 2016р. проти 2015р. зросли  майже на всю продукцію: на молоко (на 24,7%), зернові та зернобобові (на 22,7%), вовну (на 16,4%), цукор (на 15,5%), олійні культури (на 15,8%), мед (на 10,3%), плоди та ягоди (на 7,7%), цукрові буряки (на 6,0%). У той же час, знизились ціни на продаж картоплі (на 38,7%), яйця (на 11,0%), овочі (на 4,4%), тварин сільськогосподарських живих (на 2,1%).

За підсумками 2016 року від усієї діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області отримано 17,8 млрд.грн чистого доходу проти 15,2 млрд.грн у 2015р., при цьому зріс рівень рентабельності  з 34,2% до 34,8%. З прибутками звітний рік закінчило 443 аграрних підприємств (більше на 3 одиниць, ніж у 2015р.), сума їхнього прибутку склала 4,7 млрд.грн (більше на 14,6%). У розрахунку на одне прибуткове підприємство отримано 10,6 млн.грн. прибутку, що більше попереднього року майже в 15,2%. Про діяльність зі збитками прозвітувало 37 сільгосппідприємство (42 – в 2015р.), у яких сума збитків склала 95,2 млн.грн (190 млн.грн). В середньому по області на одне збиткове сільськогосподарське підприємство припадало 2,6 млн.грн збитку (4,5 млн.грн).

 

В.о.  начальника                                                                                                                                                             С.В. Рибалко

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 61

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області