БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Діяльність будівельних підприємств - до Дня будівельника Друк
Прес-випуски 2016

За даними Головного  управління статистики у Вінницькій області  більш, як для  600 підприємств-юридичних осіб області,  будівельна діяльність є основною. За видами економічної  діяльності більше половини будівельних підприємств області займаються будівництвом будівель, більше третини –   спеціалізованими будівельними  роботами, решта –  здійснюють будівництво споруд.

За розмірами підприємств 96,8%  будівельних підприємств  відносяться до малих,   з яких більше 80%  – це мікропідприємства  (з чисельністю працюючих, яка не перевищує 10 осіб  та доходом, який не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро). Частка малих підприємств в загальній кількості будівельних підприємств  щорічно зростає.

На будівельних підприємствах області зайнято  6,1 тис. осіб, що становить 4,2% зайнятих  на підприємствах усіх видів економічної діяльності області. Більше половини  зайнятих в будівництві здійснюють  будівництво будівель.

Будівельними підприємствами області за 2015р. реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 2356,8 млн.грн, з яких більше половини (59,4%  або 1401,1 млн.грн)   реалізовано малими  підприємствами. В порівнянні з минулим роком обсяг реалізації  будівельних підприємств збільшився на 34,8%, водночас, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  малих будівельних підприємств зріс на 49,9%, і  на 5,9в.п. зросла частка обсягу реалізації  малих підприємств в обсязі реалізованої  продукції (товарів, послуг)   будівництва.

 

Заступник  начальника                                                                                    В.Б. Моісеєв

Довідка телефоном: (0432) 52 57 72

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області