БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Капітальні інвестиції у Вінницькій області у січні–грудні 2015 року Друк
Прес-випуски 2016

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.

У січні­–грудні 2015р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6989,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 2,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 2,8%. За цим показником серед регіонів України Вінницька область займає десяте місце, а за темпом приросту – сімнадцяте.

Найвагомішу частку  капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 44,2% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 51,4%.

У нематеріальні активи вкладено 0,5% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 56,7% становлять витрати на програмне забезпечення та бази даних, 29,3% – права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо.

У капітальний ремонт активів спрямовано 408,9 млн.грн. капітальних інвестицій (5,8% загального обсягу).

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 65,6% загального обсягу капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 6,4%. За рахунок державного  та місцевих бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 17,1%.

У січні–грудні 2015р. найбільшу частку (32,8% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно промисловими підприємствами. Значний обсяг інвестицій вкладено підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (28,1%), будівельними підприємствами (16,8%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (7,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (4,6%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,6%), професійної, наукової та технічної діяльності (1,9%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1274,3 млн.грн. (18,2% від загального обсягу), що на 28,8% більше, ніж у січні–грудні 2014р.

Найбільше (42,8%) капітальних інвестицій області  освоєно підприємствами м.Вінниці –  2989,2 млн.грн.

 

Перший заступник начальника                                                                  Світлана Рибалко 

 

Довідки за телефоном: (0432) 52 57 62

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області