Комп’ютерні послуги на зовнішньому ринку Друк
Прес-випуски 2013

На ринку зовнішньої торгівлі послугами домінуюче місце належить послугам у сфері телекомунікації, комп’ютерним та інформаційним послугам. Їх зовнішньоторговельний оборот за І півріччя 2013р. склав 14836 тис.дол або третину загального обсягу послуг на зовнішньому ринку, при цьому обсяги експорту становлять 14657 тис.дол., а імпорту – 179 тис.дол. 99% вищевказаних послуг належить комп’ютерним послугам і тільки 1% припадає на телекомунікаційні та інформаційні послуги.

Основою експорту комп’ютерних послуг стали послуги, пов’язані із створенням програмного забезпечення. Суб’єкти господарювання області надали їх резидентам Азії (на 7290 тис.дол.), Європи (на 6810 тис.дол.), Америки (на 429 тис.дол.) та Австралії і Океанії (на 47 тис. дол..).

Що стосується імпорту комп’ютерних послуг, то слід відмітити, що їх обсяги в 187 раз менші від обсягів експорту. Головним партнером є Австрія, резиденти якої надавали суб’єктам господарської діяльності Вінниччини послуги з оброблення даних та послуги, пов’язані зі створенням програмного забезпечення.

Перший заступник начальника                                                             С.В. Рибалко