БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Капітальні інвестиції за січень–вересень 2011 року Друк
Прес-випуски 2011

За січень–вересень 2011р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 4063,6 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку  капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. У нематеріальні активи вкладено 0,7% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 51,1% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями області у січні–вересні 2011р., збільшився в 1,6 раза порівняно з січнем–вереснем 2010р. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 2,9%. За цим показником серед регіонів України Вінницька область займає одинаддцяте місце. В розрахунку на одну особу обсяг інвестицій в основний капітал склав 2101,6 грн.

Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 61,8% загального обсягу інвестицій в основний капітал. Частка інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик, досягла 15,1%, у той же час кошти, виділені з державного  та місцевих бюджетів, склали 2,9% у загальному обсязі капіталовкладень.

Найбільшу частку капіталовкладень (27,6%) було спрямовано у розвиток промислових видів економічної діяльності, обсяги яких, порівняно з січнем–вереснем 2010р., збільшились у 1,6 раза.

У переробній промисловості зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів економічної діяльності, як  целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність – у 20,4 раза, виробництво транспортних засобів та устатковання – у 7,0 раза, хімічне виробництво –  у 2,7 раза, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – у 2,2 раза.

        Зберігаються позитивні зрушення щодо інвестування сільського господарства, мисливства та лісового господарства, обсяги якого проти січня–вересня 2010р. зросли у 3,8 раза і питома вага капітальних вкладень у цей вид економічної діяльності збільшилась на 18,5 в.п. порівняно з січнем–вереснем 2010р.  Приріст обсягів інвестицій в основний капітал спостерігався на підприємствах діяльності готелів та ресторанів –  у 2,7 раза, підприємствах транспорту та зв’язку – на 38,9%, фінансової діяльності – на 23,2%, державного управління –  на 17,7%. Скоротились обсяги капіталовкладень в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – на 6,5%.
        За січень–вересень 2011р. на будівництві житла забудовниками  освоєно 624,2 млн.грн. інвестицій в основний капітал  (18,1% від загального обсягу по області). Обсяги інвестицій у житлове будівництво порівняно з січнем–вереснем 2010р. зменшились на 7,2%.

 

  Заступник начальника                                                       Ольга Шевченко
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області