БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
17 листопада – Міжнародний день студентів Друк
Прес-випуски 2011

17 листопада має особливе значення для студентів всього світу, адже це – Міжнародний день студентів. Рішення про його відзначення було прийнято Всесвітнім конгресом студентів (Прага) у 1946 році в пам’ять чеських студентів-патріотів, що загинули під час Другої світової війни. День студента – символічне об’єднання студентів всіх навчальних закладів та факультетів.

Національна традиція відвела юній інтелектуальній еліті одне з найвідповідальніших місць у процесі творення і розбудови власної держави. Для того, щоб здійснилися сміливі плани й справдилися заповітні мрії наших юних громадян, в Україні створюються всі необхідні умови для отримання якісної освіти й професійного становлення молоді.

Приємно сьогодні констатувати зростання попиту на вищу освіту.

На початок 2011/12 навчального року в області функціонує 22 вищих навчальних заклади. Із них 17 ВНЗ – І-ІІ рівнів акредитації та 5 ВНЗ – ІІІ-ІV рівнів акредитації, в яких здобувають вищу освіту відповідно 17,0 тис. (або 35%) та 31,4 тис. студентів (65%).

Одночасно з державними, в області працюють 3 приватних вузи (2 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 1 – ІІІ-ІV рівня акредитації), у яких навчається 4,2 тис. студентів, що становить 9% від загальної кількості студентів.

Денній формі навчання віддали перевагу 34,7 тис. студентів, при цьому у ВНЗ I-II рівнів акредитації цей показник становить 84%, а у закладах III-IV рівнів – 65%. Поєднують роботу із навчанням 28% студентів.

Серед студентів вузів I-II рівнів акредитації 263 – інваліди, 143 особи – це сироти і ті, хто залишились без піклування батьків (віком до 18 років); серед студентів вузів III-IV рівнів акредитації відповідно 367 та 133. У ВНЗ різних рівнів акредитації навчається 1445 студентів-іноземних громадян.

У системі доступу громадян для здобуття вищої освіти все відчутніший вплив ринкової економіки. З кожним роком збільшується питома вага студентів, зарахованих до вищих навчальних закладів для навчання на платній основі. Так, якщо у 1995/1996 навчальному році для навчання за рахунок фізичних осіб було прийнято майже кожного п’ятого студента, то у 2011/2012 – вже кожного другого.

У 2011 році студентами вищих навчальних закладів стали 10,3 тис. осіб, з них за рахунок державного бюджету навчається 37%, фізичних осіб – 50%, місцевих бюджетів – 13%. Із загальної чисельності прийнятих 86 студентів (1%) – постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Цього року до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації подали заяви 8,3 тис. абітурієнтів (загальний конкурс – 169 заяв на 100 зарахованих), 24,2 тис. абітурієнтів подали заяви до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (453 заяви на 100 зарахованих).

У ВНЗ I-II рівнів акредитації 89% складають студенти віком 14–20 років, 8% – 21–29 років і тільки 3% – у віці 30 років і більше. Серед студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 58% становлять студенти віком 14–20 років, 40% – це особи 21–29 років і лише 3% здобувають освіту у віці 30 років і більше.

Протягом року вищими навчальними закладами випущено 13,4 тис. молодих спеціалістів, з них кваліфікаційний рівень магістра отримали 0,9 тис. осіб (7%), спеціаліста – 4,5 тис. осіб (33%), бакалавра – 2,8 тис. осіб (21%), молодшого спеціаліста 5,2 тис. осіб (39%).

Направлення на роботу отримали 4,8 тис. випускників (35% до загальної кількості), 1,6 тис. молодих спеціалістів одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем отримали робітничу професію.

На початок 2011/12 навчального року у ВНЗ різних рівнів акредитації працюють 4,7 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них 266 докторів та 1515 кандидатів наук, 210 професорів та 900 доцентів.

Заступник начальника                                                                 С.В. Рибалко

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області