БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
До Всеукраїнського дня бібліотек Друк
Прес-випуски 2011

У 2010 році бібліотечне обслуговування в області здійснювали 1010 масових та універсальних бібліотек, з яких 959 (95%) – це бібліотеки системи Міністерства культури і туризму України, 5 (0,5%) – профспілкових організацій. У минулому році в розрахунку на 100 тис. мешканців області припадало 62 бібліотеки. Переважна більшість бібліотечних установ (850 або 84%) знаходиться у сільській місцевості – 103 бібліотеки на 100 тис. осіб. На Вінниччині діють 3 обласні, 39 – дитячих і 2 бібліотеки – для юнацтва. Крім того, в області працює 963 бібліотеки навчальних закладів, серед них 899 (93%) бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів, 36 (4%) – професійно-технічних навчальних закладів, 28 (3%) – вищих навчальних закладів. В зв’язку із зменшенням кількості населення та з метою оптимізації мережі бібліотечних установ припинили свою діяльність 13 бібіліотек.

У подальшому сприянні та виконанні інформаційних та документальних функцій бібліотек значну роль відіграє бібліотечний фонд. Книгозбірні масових бібліотек області нараховують 16,9 млн. примірників. Проте, протягом останніх років рівень забезпечення населення книжковою продукцією скоротився. Так, з розрахунку на 100 жителів кількість книг масових бібліотек зменшилась з 1086 в 1995р. до 1029 примірників у минулому році. В результаті недостатнього комплектування, інтенсивного зношення в цілому відбулося зменшення кількості фонду, яке у порівнянні з минулим роком зменшилось на 378 тис. примірників.

Серед фондів бібліотек друковані видання складають 99%, з яких видання українською мовою становлять 51%, російською – 48%, решта – мовою компактно проживаючих національних меншин. У 2010 році зареєстровано 701,9 тис. читачів, яким протягом року було видано 13,8 млн. прим. книжок та журналів (у розрахунку на 1 читача – це 20 прим.).

Протягом останніх років дещо покращилось поповнення бібліотечних фондів новою літературою. Минулого року до книгозбірень надійшло 178,9 тис. документів, з них 37,5 тис. прим. на суму 1,7 млн.грн. за рахунок бюджетних асигнувань. Середньообласний показник надходження нових книг на одну бібліотеку (без урахування обласних) становить 86 примірників. В рамках реалізації державної програми функціонування української мови до бібліотек області надійшло 3,9 тис. прим. книг на суму 0,3 млн.грн.

Дещо краща ситуація із забезпеченням бібліотек Вінниччини передплатними виданнями. Всього в області бібліотеками передплачено 13,4 тис. примірників газет та журналів на суму 1,2 млн.грн.

Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів області здійснюють 1544 бібліотечні працівники, з яких 1062 – це фахівці бібліотечної справи, які урізноманітнюють форми та зміст соціокультурної діяльності, спрямованої на популяризацію творчості письменників, визначення знаменних та пам’ятних дат, ювілеїв діячів культури, мистецтва, літераторів. Бібліотечні працівники постійно у пошуках нових форм роботи: звернення до відвідувачів бібліотек, оформлення тематичних полиць, книжкових стелажів, запрошення на масові заходи, видання бібліографічних покажчиків й бібліотечних газет. На особливу увагу заслуговує створена ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва веб-сторінка «Політичні репресії та голодомор на Поділлі», вебліографія сайтів «Забуттю не підлягає».

У 2010 році було зроблено значні кроки в плані впровадження новітніх технологій у бібліотечну справу та реалізації інвестиційних проектів. Так, на базі чотирьох сільських бібліотек створено центри нових бібліотечних послуг з використанням доступу мережі Інтернет «Бібліо-Інтернет». Обласні та 27 районних книгозбірень мають комп’ютерну техніку. Всього у бібліотеках області нараховується 335 комп’ютерів, до мережі Інтернет підключено всі центральні районні бібліотеки.

Помітні зрушення є в покращенні матеріально-технічної бази бібліотек на Вінниччині. Проте у минулому році кожна п’ята бібліотека потребувала капітального ремонту, а 2 бібліотеки знаходилися в аварійному стані. У 2010р. за рахунок місцевих бюджетів та спонсорської допомоги завершено капітальний ремонт приміщень бібліотек-філій Вінницької міської централізованої бібліотечної системи та Вінницької центральної бібліотечної системи, книгозбірень сіл Барського, Жмеринського, Могилів-Подільського, Ямпільського районів, майже в усіх бібліотеках області здійснені косметичні ремонти.

Незважаючи на складні умови, у яких функціонують бібліотеки, вони своєю соціально-зорієнтованою інформаційною діяльністю все більше завойовують до себе довіру, що дає їм право вважати себе істотною і важливою складовою соціально-культурного життя країни.

Заступник начальника                                                               С.В. Рибалко

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області