БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
До Всесвітнього дня учителів Друк
Прес-випуски 2011

Традиційно в нашій країні в першу неділю жовтня святкується день учителя.

В Україні згідно із законодавством повна загальна середня освіта є обов’язковою. На початок 2011/2012 навчального року в області розпочали роботу 960 денних загальноосвітніх навчальних закладів освіти, в яких розпочали навчання 158 тис. учнів. Проте, в останні роки мережа шкіл невпинно скорочується. Внаслідок змін у демографічній ситуації області порівняно з 1990р. відчутно зменшилась і чисельність  учнів – на 88 тис., або 35%. При цьому тільки за останній рік учнів стало менше на 2,1 тис., або на 1%.

Забезпечують навчальний процес біля 21,4 тис. учителів. Зменшення кількості шкіл та учнів поряд з іншими факторами відповідним чином вплинуло на чисельність викладацького корпусу. Так, у 2011 році чисельність  учителів  залишилась  майже  на рівні 1990р., але порівняно з 1995р. скоротилася на 3,5 тис. (14%). На кожного вчителя зараз припадає в середньому 7 учнів, а у недержавних закладах – по 4 учня. Суттєво відрізняється також завантаженість учителів міських та сільських шкіл – відповідно 11 та 5 учнів на одного вчителя.

Слід відзначити зростання мережі закладів нового типу. Так, за останні роки в області відкрилися 6 нових навчально–виховних комплекси, їх загальна кількість становить тепер 91. В області працює 3  гімназії та 3 ліцея.

Для громадян, які не мають можливості навчатися вдень продовжують функціонувати дві вечірніх (змінних) школи та класи для навчання працюючої молоді при денних школах. Кількість учнів зазначених закладів становить 0,8 тис. осіб.

У 2011 році  18,7  тис. підлітків отримали базову освіту, повну загальну середню освіту отримало лише 6,4 тис. осіб, що відповідно на 27% та 55% менше, ніж 10 років тому.

Як і в попередні роки, гостро відчувається перевантаженість денних шкіл, у дві зміни зараз працює кожна двадцять сьома з них. Кількість учнів, які займаються у другу зміну становить 7,5 тис. або кожний двадцять перший учень. В той же час в міських поселеннях у дві зміни працює кожна п’ята школа, а в другу зміну займається кожний одинадцятий учень.

В умовах розвитку в Україні ринкових відносин, структурної перебудови економіки, формування ринку праці актуальною стала проблема підготовки освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань та практичних навичок, професійної мобільності, швидкої адаптації.

На початок 2010/2011 навчального року у 22 вищих навчальних закладах всіх  рівнів акредитації в області навчалося 50,7 тис. студентів.

Звертає на себе увагу зменшення кількості недержавних ВНЗ – із шести у 2005/2006 навчальному році до трьох у поточному. Проте питома вага студентів, які навчалися у зазначених закладах збільшується – за останні 3 роки з  8% до  9%. У 19 ВНЗ державної та комунальної форм власності навчалося  46,1 тис. студентів (у попередньому навчальному році – 46,8 тис.).

Денній формі навчання віддали перевагу 36,3 тис. студентів, при цьому у ВНЗ I–II рівнів акредитації цей показник становить 83%, а у закладах III–IV рівнів – всього 65%, інші 28% поєднують навчання з роботою.

Серед студентів навчальних закладів I–II рівнів акредитації 89% складають студенти у віці 14–20 років, 8%  –  21–29 років і тільки 3%  – у віці 30 років і більше.

Серед студентів навчальних закладів III–IV рівнів акредитації  57% припадає на студентів у віці 17–20 років, 40% – 21–29 років і тільки 3 %  –  у віці 30 років і більше.

Введення зовнішнього тестування значною мірою зумовило тенденцію поступового збільшення конкурсу до вищих навчальних закладів. Так, якщо у 1990 році на кожне місце претендувало в середньому 2 абітурієнта,  у 2006 році – 1,5, то у 2010 році – 2,6.

У вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації подали заяви  більше 10 тис. абітурієнтів. Загальний конкурс склав 1,8 особи на одне місце.

У вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації подали заяви  21 тис. абітурієнтів. Загальний конкурс склав 3,4 особи. Серед навчальних закладів найбільшою популярністю користуються медичний та технічний університети, медичний коледж та кооперативний інститут, де на одне місце претендувало по 7 – 2 абітурієнта.

Протягом року ВНЗ різного рівня акредитації було випущено майже  14 тис. осіб,  серед них 1 тис. магістрів, 5 тис. спеціалістів, 2 тис. бакалаврів, 6 тис. молодших спеціалістів. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість випущених  магістрів виросла на 33% (на 241 особу), бакалаврів – майже у 2 рази (на 894 особи).

Отримали направлення на роботу більше 5 тис. осіб або 38% випускників навчальних закладів I–IV рівнів акредитації,  з них навчались за рахунок державного бюджету 3 тис. осіб або 56%, за рахунок місцевих бюджетів – 1 тис. осіб або 20%.

 

Заступник начальника                                                      С.В. Рибалко
Останнє оновлення на П'ятниця, 30 вересня 2011, 08:37
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області