БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Наукова та науково-технічна діяльність у Вінницькій області у 2010 році Друк
Прес-випуски 2011

У 2010р. на Вінниччині наукові дослідження та розробки виконували 25 організацій, в яких працювала 1051 особа. Серед виконавців наукових та науково-технічних робіт 9 докторів наук та 67 кандидатів наук. Крім того, 409 осіб займалися науковою роботою за сумісництвом.

Протягом ряду років залишається найбільша кількість організацій (у 2010р. їх майже половина), які виконують роботи в галузі технічних наук. Більше третини організацій (36%) області виконують наукові розробки в галузі природничих наук, серед яких переважають організації із сільськогосподарською спрямованістю. Окремі наукові організації спеціалізуються у галузі медичних, економічних, педагогічних наук або мають багатогалузевий профіль.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, у 2010р. становив 57,7 млн.грн. проти 42,3 млн.грн. у попередньому році. Майже половина (49,2%) виконаних робіт – це науково-технічні розробки (28,4 млн.грн.), п`яту частину (21,1%) становлять прикладні дослідження (12,2 млн.грн.), 15,6% – фундаментальні дослідження (майже 9,0 млн.грн.). На долю науково-технічних послуг (8,1 млн.грн.) припадає 14,1% загального обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт.

На створення нових видів виробів було спрямовано 118 наукових розробок, з яких 12 – нові види техніки. Крім того, протягом 2010р. науковці області проводили роботи по створенню нових технологій (86), сортів рослин та порід тварин (36), методів і теорій (135), матеріалів (7).

Обсяг фінансування витрат наукових організацій області на виконання наукових та науково-технічних робіт у 2010р. становив 55,1 млн.грн. Фінансування науково-технічної діяльності здійснювалося за рахунок власних коштів організацій (42% загального обсягу), коштів організацій-замовників України (25%). Майже третину (30,9%) загального обсягу витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт профінансовано з державного бюджету. Більшу частину (82,0%) бюджетного фінансування було спрямовано в організації, що належать до галузі природничих наук, 9,0% – в організації, що мають багатогалузевий профіль.

На виконання завдань з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки було спрямовано 14% асигнувань з держбюджету.

 

Заступник начальника                                                        С.В. Рибалко

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області