БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за
січень 2019 року

(відсотків)

 

Код за  
КВЕД-2010

Січень 2019р.
до
грудня 2018р.

Січень 2019р.
до
січня 2018р.

Промисловість

B+C+D

85,8

113,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

82,9

116,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

65,7

71,5

   Переробна промисловість

С

83,1

117,6

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

81,7

116,8

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
     зі шкіри та інших матеріалів

13-15

94,0

114,0

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

83,4

141,0

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

25,3

84,2

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

172,7

249,8

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

39,6

103,5

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

169,0

135,4

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

80,4

84,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

97,9

104,8

Останнє оновлення на П'ятниця, 01 березня 2019, 14:25
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області