Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за
січень 2018 року

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень 2018р. до
грудня 2017р.

Січень 2018р. до
січня 2017р.

Промисловість

B+C+D

81,0

101,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

75,7

103,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

88,2

125,3

   Переробна промисловість

С

75,5

102,8

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
     виробів

10-12

77,4

94,7

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
     зі шкіри та інших матеріалів

13-15

72,5

94,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

63,5

119,5

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

22,2

77,8

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
    фармацевтичних препаратів

21

20,9

52,7

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

38,6

97,6

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

88,5

135,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

121,5

215,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,4

97,9

 

Останнє оновлення на Четвер, 01 березня 2018, 12:30
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області