Анкетні опитування Друк

 

Анкетні опитування користувачів статінформації на 2020 рік


Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Щодо показників умов праці на підприємствах

червень

Анкета

 

Освіта

Щодо показників статистики освіти

липень

Анкета

 

Доходи та умови життя

Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування

червень

Завершено

Повідомлення

Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розірвання шлюбів)

Щодо показників зі статистики природного руху населення

липень

Анкета

 

Економічна статистика

Внутрішня торгівля

Щодо  показників продажу і запасів товарів (продукції)
в оптовій торгівлі

червень

Анкета

 

Енергетика

Щодо показників використання та запасів палива

березень

Завершено

Повідомлення

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників надходження продукції тваринництва на
переробні підприємства

березень

Завершено

Повідомлення

Щодо показників рибогосподарської діяльності

червень

Завершено

Повідомлення

Щодо показників реалізації продукції сільського  господарства підприємствами та господарствами населення

липень 

Анкета

 

Щодо  показників наявності сільськогосподарської техніки
у сільському господарстві

липень

Анкета

 

Щодо  показників площ, валових зборів та урожайності
сільськогосподарських культур

липень

Анкета

 

Щодо  показників використання добрив і пестицидів під
урожай сільськогосподарських культур

липень

Анкета

 

Щодо  показників витрат  на виробництво продукції
сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб.

серпень

Анкета

 

Туризм

Щодо показників діяльності колективних засобів  розміщування

жовтень

 

 

Капітальні інвестиції

Щодо показників статистики капітальних інвестицій

травень

Завершено

Повідомлення

Будівництво

Щодо показників статистики будівництва

квітень

Завершено

Повідомлення

Діяльність підприємств

Щодо висвітлення показників з питань стану та розвитку
підприємництва

серпень

Анкета

 

Щодо висвітлення показників з питань діяльності  підприємств

вересень

Анонс

 

Зовнішня торгівля

Щодо  показників статистики зовнішньої торгівлі
(товарами та послугами)

серпень

Анкета

 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень Анкета

Інформаційне суспільство

Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

липень

Анкета

 

Архів анкет користувачів за 2019 рік

Архів анкет користувачів за 2018 рік

Архів анкет користувачів за 2017 рік

Архів анкет користувачів за 2016 рік

Архів анкет користувачів за 2015 рік

Архів анкет користувачів за 2014 рік

Останнє оновлення на Четвер, 03 вересня 2020, 14:45