ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Звернення громадян

                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                  наказ Головного управління
                                                                                                                                                                  статистики у Вінницькій області
                                                                                                                                                                  30.03.2020р. № 51

 

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян
керівництвом Головно
го управління статистики у Вінницькій області
та радником Голови Держстату


1.Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Вінницькій області та радником Голови Держстату (далі – Головне управління статистики).

2.Особистий прийом громадян начальником Головного управління статистики відповідно до статті 22 Закону України „Про звернення громадян” проводиться відповідно до цього Порядку.

3.Особистий прийом громадян радником Голови Держстату та заступниками начальника Головного управління статистики проводиться у визначені графіком дні, крім святкових і неробочих днів, за попереднім записом.

У разі відсутності першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється й опрацьовується відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, або записатися на наступний, згідно з графіком, особистий прийом.

Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України „Мати-героїня”, проводиться першочергово.

4.Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату затверджує начальник Головного управління статистики.

5.Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату

розміщується на офіційному вебсайті  та в приміщенні Головного управління статистики в доступному для вільного ознайомлення місці.

6.Попередній запис на особистий прийом до начальника Головного управління статистики, радника Голови Держстату та  заступників начальника проводить працівник відділу моніторингу, контролю та управління електронним документообігом, відповідно до покладених обов’язків щосереди, крім святкових і неробочих днів, з 10-ї до 13-ї години.

Запис на прийом до начальника Головного управління статистики проводиться у разі, коли порушене громадянином питання не вирішено після особистого прийому радником Голови Держстату та заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

7. Вхід до приміщення Головного управління статистики осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, забороняється.

8.Громадянин може записатися на прийом керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату записуються їх законні представники.

Для запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики, радником Голови Держстату та участі в особистому прийомі громадяни пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також  документи, що  підтверджують відповідні повноваження.

Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату  фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того, з’ясовується, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату забороняється.

9.Попередній запис на прийом громадянина керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату не проводиться у разі звернення:

-одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

-з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України „Про звернення громадян”;

-особи, визнаної судом недієздатною, а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

10.Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

11.У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

12.Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

13.Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має  право  бути присутня і  заслухана  безпосередньо  на  особистому

прийомі керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж передбачено цим пунктом, забороняється.

14.Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики та радником Голови Держстату неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”,

15.Звернення громадян, оформлені на особистому прийомі, реєструє працівник відділу моніторингу, контролю та управління електронним документообігом Головного управління статистики, відповідно до покладених обов’язків та вимог  Інструкції з діловодства та зверненнями громадян.

16.Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (на його бажання).

17.За результатами особистого прийому громадян керівництво Головного управління статистики та радник Голови Держстату вживає у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

18.Відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом систематично аналізує й узагальнює звернення громадян на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики, радником Голови Держстату та подає відповідну інформацію щокварталу Державній службі статистики України.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області