БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Соціально-економічне становище Вінницької області 2017 Друк


Повідомлення Головного управління статистики у Вінницькій області

за 2017 рік

Демографічна ситуація та соціальний захист

  Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 1577,0 тис. осіб. За січень–листопад 2017 року чисельність населення зменшилась на 13345 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 8983 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 43621 особи. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–листопадом 2016 року, збільшився на 615 осіб або 7,3%.

______________

1Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)). Дані можуть бути уточнені. 

У листопаді 2017р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 52,0% домогосподарств області.

У січні–листопаді 2017р. субсидії цього виду призначено 363,5 тис. домогосподарств у сумі 145,1 млн.грн.

Крім того, 74,0 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 218,2 млн.грн.

Населенням області у січні–листопаді 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1491,4 млн.грн, що становить 89,5% нарахованої за цей період суми.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області на підприємствах, в установах та організаціях з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у листопаді 2017р. становила 273,7 тис. осіб, що на 0,6% менше, ніж у жовтні 2017 року.

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з листопадом 2017р. збільшилась на 26,7% і на кінець грудня 2017р. становила 20,3 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 48,8% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з листопадом 2017р. збільшився на 0,4 в.п. і на кінець грудня 2017р. становив 2,1% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник збільшився на 0,8 в.п. і становив 2,9% та в міських поселеннях – на 0,1 в.п. (1,4% населення працездатного віку).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2017р. порівняно з листопадом місяцем зменшилась на 1,0 тис. і на кінець грудня 2017р. становила 0,8 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець грудня  2017р. спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (21,5% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем збільшилось на 16 осіб і становило 25 осіб на кінець грудня 2017р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж грудня 2017р., становила 13,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2186 грн, що на 31,7% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

Розмір середньої номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2017р. становив 6468 грн, який у 2,0 рази перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з жовтнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 0,5%, а відносно листопада 2016р. – на 46,8%.

Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель (розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,8 раза), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, розмір оплати праці яких перевищив середній показник по економіці області відповідно на 38,7%, 31,0%.

Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву напоїв, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області 1,7 раза.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. зменшилася на 0,6%, а відносно листопада 2016р. збільшилася на 29,3%.

Упродовж листопада 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати підприємств, установ та організацій області (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) зменшилася на 10,3%, або на 1406,6 тис.грн і на 1 грудня 2017р. становила 12186,5 тис.грн (0,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад). У порівнянні до 1 січня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 4,5%, або на 529,3 тис.грн.

На економічно активні підприємства припало 34,0% від загальної суми заборгованості, на підприємства–банкрути 65,3%, на економічно–неактивні 0,7%.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств порівняно з початком 2017р. збільшилася на 107,8% (або
на 2149,8 тис.грн), а в порівнянні до 1 листопада 2017р. зменшилась на 25,9% (або на 1451,9 тис.грн)  і на 1 грудня 2017р. становила 4144,4 тис.грн.

Більша частина (86,6% або 3590,8 тис.грн) загальної суми боргу економічно активних підприємств припадає на промислові підприємства області.

Впродовж листопада 2017р. кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 13,9% і на 1 грудня 2017р. становила 439 осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9441 грн, що на 46,0% більше середньої заробітної плати, нарахованої за листопад 2017 року.

Сума боргу з виплати заробітної плати перед працівниками підприємств-банкрутів упродовж листопада 2017р. збільшилася на 0,6% (на 45,3 тис.грн) та становила 7959,4 тис.грн. Більшу частку (65,9%) заборгованості у цій сумі складають промислові підприємства і 24,6% – підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–грудні 2017р. становив 21097,3 млн.грн, що на 11,0% більше січня–грудня 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у грудні 2017р. у порівнянні з груднем 2016р. склав 104,2%, з листопадом 2017р. – 124,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–грудні 2017р. становив 12308,8 млн.грн, що у порівняних цінах на 10,8% більше обсягу січня–грудня 2016р. За грудень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 1411,0 млн.грн, що проти грудня 2016р. збільшився на 4,0%, проти листопада 2017р. збільшився на 24,2%.

 Правосуддя та злочинність

За даними органів прокуратури протягом  2017р. обліковано 14,3 тис. кримінальних правопорушень1, що на 13,1% менше, ніж у 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,1% (на 0,3 в.п. більше, ніж у 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У 2017р. обліковано 43 очевидних умисних вбивства і замахи на вбивства та 33 умисних тяжких тілесних ушкодження (на 2,4% та 11,8%, відповідно, більше, ніж у 2016р.). Протягом 2017р. зареєстровано 7 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 46,2% менше, ніж у 2016р.).

Порівняно з 2016р. кількість крадіжок (6611), грабежів (263) і шахрайств (1045) зменшилася на 17,7%; 29,7% і 14,7% відповідно, проте кількість випадків розбоїв (94) та хабарництва (83) збільшилася на 38,2% та 2,5%, відповідно.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 22 особи, які скоїли злочини у складі 6 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

У 2017р. від злочинів потерпіло 10800 осіб (на 15,8% менше, ніж у 2016р.), із числа яких 3902 особи – це жінки, 712 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 195 осіб – це неповнолітні та 69 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,6%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 6294 та 902 особи, серед яких 38,1% – це жінки (2745 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 423 особи, з них 79 осіб (18,7%) – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинула 171 особа, із числа яких 12,9% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 18,7% було вбито.

Серед виявлених осіб (4865), які вчинили злочини, 29,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 63,9% мали незняту або непогашену судимість, 10,9% вчинили злочин у групі, 12,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 11,7% – жінки, 5,1% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,8%, безробітних – 2,7%.

_____________

1 Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

 Сільське господарство

У 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2016р. знизилось на 4,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 6,5%, в господарствах населення зріс на 0,6%.

Господарствами усіх категорій у 2017р. вироблено 439,7 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 1,7% менше проти  2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 384,8 тис.т (менше на 2,1%).

Станом на 1 січня 2018р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 303,7 тис. голів (на 1,7% менше, ніж на 1 січня 2017р.), у тому числі корів – 157,1 тис. голів ( на 0,4% менше); свиней – 290,2 тис. голів (менше на 17,4%), овець і кіз – 36,9 тис. голів (на 3,7% менше), птиці всіх видів – майже 30 млн. голів ( на 7,3% більше).

Будівництво

У 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3029,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2017р. порівняно з 2016р. становив 110,6%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у 2017р. становила 3,0%.

Найбільше (75,6%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

Промисловість

У грудні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2016р. індекс промислової продукції становив 92,6% та 101,5%, відповідно.

У 2017р. спостерігається зростання промислового виробництва проти 2016р. на 8,1%.

У грудні порівняно з листопадом поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 6,1%,  спостерігається падіння промислового виробництва і на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 12,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2016р. обсяги промислового виробництва зменшились на 20,7%.

У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 6,2% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 29,4%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 28,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 15,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,8%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,3%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 19,3%.

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 60603,9 млн.грн.

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (79,3%) припадає на переробну промисловість, з неї: 64,3% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,8% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,3% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 2,1% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 2,1% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 18,2% продукції.

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 63,3% займали споживчі товари короткострокового використання, 15,1% – товари проміжного споживання, 2,4% – інвестиційні товари, 0,7% – споживчі товари тривалого використання та 18,5% – енергія.

Транспорт

У 2017р. транспортним комплексом області перевезено 22,4 млн.т вантажів, що на 6,2% більше, ніж у 2016р. Вантажооборот збільшився на 8,6% і становив 27,3 млрд. тонно-кілометрів.

Залізничним транспортом за 2017р. відправлено 17,0 млн.т вантажів, що на 1,3% більше, ніж за 2016р.

Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у 2017 році перевезено 5355,9 тис.т, що на 25,5% більше, ніж у 2016р.

За 2017 рік пасажирським транспортом перевезено 225,8 млн. пасажирів, що на 2,6% менше від обсягів минулого року, та виконано пасажирську роботу в обсязі 6744,2 млн.пас.км, яка порівняно з 2016р. збільшилась на 3,0%.

Залізничним транспортом за 2017р. відправлено 11,0 млн. пасажирів, що на 7,5% менше, ніж за 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за 2017р. скористалось 81,0 млн. пасажирів, що на 0,4% менше від обсягів 2016р.

Електротранспортом області перевезено 133,8 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з 2016р. зменшилась на 3,5%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–листопаді 2017р. склали 1486,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 1114,5 та 371,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 743,0 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 140 країн  світу.

Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (37,3% загальнообласного обсягу експорту), продукти рослинного походження (19,9%), готові харчові продукти (17,3%), деревина і вироби з деревини (7,7%) та живі тварини; продукти тваринного походження (6,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 90,6%.

 Споживчі ціни

У січні–грудні 2017р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 19,0%, у т.ч. продукти харчування – на 19,4%.

Серед продуктів харчування найбільше (в 1,7 раза та в 1,3 раза) подорожчали відповідно інші їстівні тваринні жири (сало), м'ясо та м'ясопродукти.

В 1,2 раза зросли в ціні хліб, борошно пшеничне, яйця, масло вершкове. В 1,3 раза  зросли ціни на птицю, молоко.

Серед овочів  найбільше (у 2,0 раза) підвищились ціни на овочі, вирощені з їхнього насіння. Коренеплоди, цибуля та гриби  зросли в ціні на 21,3%. Картопля стала дорожчою на 28,5%. На 1,7% подорожчала капуста білокачанна, на 8,0% - макаронні вироби.

Водночас, крупи гречані подешевшали на 28,2%, цукор – на 10,4%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 22,6%, у т.ч.  алкогольні напої – на 13,6%, тютюнові вироби – в 1,4 раза.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились на 10,0%. При цьому тариф на утримання будинків та прибудинкових територій зріс в 1,4 раза, електроенергію – на 28,1%, водопостачання – на 22,1%, каналізацію – на 21,1%.

Ціни (тарифи) на транспорт загалом зросли на 13,0%, у т.ч. транспортні послуги подорожчали на 11,2%, паливо та мастила – на 19,9%.

Зростання вартості поштових послуг в 1,7 раза, послуг мобільного зв’язку на 10,6% сприяло підвищенню вартості послуг зв’язку в цілому на 5,2%.

Подорожчання вартості послуг освіти на 18,2% відбулось, головним чином, за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах освіти в 1,3 раза, вартості послуг середньої освіти на 18,3%, вищої освіти – на 17,4%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 13,4%.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області