Соціально-економічне становище Вінницької області 2016 Друк

 

Повідомлення Головного управління статистики у Вінницькій області

за 2016 рік

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 грудня 2016р. становила 1592,8 тис. осіб. За січень–листопад 2016 року чисельність населення зменшилась на 9395 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 8368 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 10271 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–листопадом 2015 року, збільшився на 257 осіб або 3,2%.

У січні–листопаді 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 307,5 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 162,1 тис. домогосподарств, у сільській – 145,4 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2016р. склав 1375,5 грн.

Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець листопада 2016р. становила – 73,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 15,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,8 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець листопада відсутня.

Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець листопада становила 77,2 млн.грн.

_____________

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2016р. становила 24,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2016р. становив 2,5% населення працездатного віку.

Рівень працевлаштування безробітних громадян у грудні 2016р. становив 2,6%.

Доходи населення

У листопаді 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4405 грн.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2016р. порівняно з жовтнем 2016р. зменшився на 0,7%, а по відношенню до листопада 2015р. збільшився на 9,3%.

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 грудня 2016р. становила 12,4 млн.грн, з якої 74,8% складав борг підприємств-банкрутів, 21,4% – економічно активних підприємств та 3,8% – економічно неактивних підприємств.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом 2016р. обліковано 16,5 тис. кримінальних правопорушень (що на 1,8% менше, ніж у 2015р.), з числа яких 16,1 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 337 порушень органами прокуратури, 112 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 40 правопорушень органами безпеки.

Кількість потерпілих від злочинів у 2016р. становила 12819 осіб (на 3,1% менше, ніж у 2015р.), із числа яких 4663 особи – це жінки, 857 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 228 осіб – це неповнолітні та 78 осіб – діти до 14 років.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у 2016р. становив 37 201,2 млн.грн, що на 3,4% більше 2015р.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у 2016р. становив 12165,3 млн.грн, що у порівняних цінах складає 102,9% обсягу 2015р.

Обсяг роздрібного товарообороту у грудні 2016р. становив 1249,6 млн.грн і у порівняних цінах проти грудня 2015р. зменшився на 6,7%, проти листопада 2016р. збільшився на 11,2%.

Сільське господарство

За попередніми даними, у 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2015 р. зросло на 17,5%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 26,3%, в господарствах населення – на 4,3%.

За попередніми даними усіма категоріями господарств у 2016р. одержано 5557,0 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, на площі – 866,4 тис.га, при урожайності по 64,1 ц з га.

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 4642,1 тис.т зерна (83,5% загального валового збору), господарствами населення – 914,9 тис.т (16,5%). Урожайність зернових культур у 2016р. склала в сільськогосподарських підприємствах по 66,2 ц з 1 га, у господарствах населення – по 55,5 ц з га.

У 2016р. господарствами всіх форм господарювання зібрано 2635,3 тис.т цукрових буряків, при середній урожайності 482 ц з га, кукурудзи на зерно – 2571,2 тис.т при урожайності 84,7 ц з га; насіння соняшнику – 818,9 тис.т при урожайності 30,7 ц з га; ріпаку – 98,6 тис.т при середній урожайності 27,9 ц з 1 га.

Господарствами усіх категорій накопано 1848,5 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); зібрано овочів 477,8 тис.т (по 220 ц з 1 га); плодоягідної продукції – 269,5 тис.т (по 121,1 ц з 1 га).

Станом на 1 січня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 309,3 тис. голів, у тому числі корів – 157,9 тис. голів; свиней – 350,3 тис. голів, овець і кіз – 38,2 тис. голів, птиці всіх видів – майже 28 млн. голів.

Промисловість

У промисловості індекс промислового виробництва у 2016р. в порівнянні з 2015р. становив 105,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,9%.

У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 12,0% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання в 1,5 раза, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,9%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 12,9%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 9,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,7%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 14,4%.

У січні–листопаді 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 45684,8 млн.грн.

Будівництво

У 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2379,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2016р. порівняно з 2015р. становив 141,2%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у 2016р. становила 3,4%.

Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

Транспорт

За 2016р. транспортним комплексом області перевезено 21,0 млн.т вантажів, що на 2,5% більше, ніж за попередній рік. Вантажооборот зменшився на 3,5% і становив 25,1 млрд. тонно-кілометрів.

Обсяги відправлення вантажів залізницею зросли на 0,8%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом – на 10,2%. За 2016р. всіма видами транспорту перевезено 247,9 млн. пасажирів, що на 3,9% менше від обсягів 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 7,5 млрд.пас.км, яка залишилась на рівні 2015р.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2016р. склали 1046,6 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 772,1 та 274,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 497,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 134 країн  світу.

Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (32,7% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (20,9%), продукти рослинного походження (19,2%) та деревина і вироби з деревини (8,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

Споживчі ціни

За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у грудні 2016р. по відношенню до листопада 2016р. становить 100,9%, до грудня попереднього року – 112,4%.

У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у грудні 2016 р. по відношенню до листопада 2016 р. становить 101,2%, до грудня попереднього року – 110,0%.

{spoiler title=за січень–листопад 2016 року}

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 листопада 2016р. становила 1593,8 тис. осіб. За січень–жовтень 2016 року чисельність населення зменшилась на 8410 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 7544 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 8661 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–жовтнем 2015 року, збільшився на 322 особи або 4,5%.

У січні–жовтні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 244,3 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 134,6 тис. домогосподарств, у сільській – 109,7 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2016р. склав 1017,7 грн.

Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець жовтня 2016р.  становила – 52,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 14,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,0 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець жовтня відсутня.

Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець жовтня становила 71,9 млн.грн.

_______________

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2016р. становила 19,1 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада 2016р. становив 2,0% населення працездатного віку.

Рівень працевлаштування безробітних громадян у листопаді 2016р. становив 4,5%.

Доходи населення

У жовтні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4379 грн.

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2016р. порівняно з вереснем 2016р. зменшився на 5,1%, а по відношенню до жовтня 2015р. збільшився на 5,9%.

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 листопада 2016р. становила 10,1 млн.грн, з якої 67,3% складав борг підприємств-банкрутів, 28,0% – економічно активних підприємств та 4,7% – економічно неактивних підприємств.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–листопада 2016р. обліковано 15,8 тис. кримінальних правопорушень (що на 2,3% більше, ніж у січні–листопаді 2015р.), з числа яких 15,3 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 400 порушень органами прокуратури, 106 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 43 правопорушення органами безпеки.

З початку 2016р. 12251 особа потерпіла від злочинів (на 2,2% більше, ніж у січні–листопаді 2015р.), із числа яких 4449 осіб – це жінки, 821 особа похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 222 особи – це неповнолітні та 81 особа – це діти до 14 років.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2016р. становив 33 131,0 млн.грн, що на 4,2% більше січня–листопада 2015р.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–листопаді 2016р. становив 10915,7 млн.грн, що у порівняних цінах складає 104,0% обсягу січня–листопада 2015р.

Обсяг роздрібного товарообороту у листопаді 2016р. становив 1109,2 млн.грн і у порівняних цінах проти листопада 2015р. збільшився на 1,9%, проти жовтня 2016р. збільшився на 0,3%.

Діяльність підприємств

За січень–вересень 2016р. підприємствами області (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, малих підприємств та підприємств сільськогосподарського виробництва) отримано прибуток до оподаткування на суму 771,5 млн.грн. Прибуток одержали більш як три чверті  підприємств на суму 1840,8 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року прибуток прибуткових підприємств зменшився на 25,8%, сума збитків, допущена збитковими підприємствами, зменшилась на 6,7%, кількість збиткових підприємств зменшилась на 3,9 відсоткових пунктів.

Підприємства більшості видів економічної діяльності за січень–вересень 2016р. отримали прибуток до оподаткування. Водночас, зі збитками завершили 9 місяців поточного року підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Серед усіх видів економічної діяльності на підприємствах цих видів економічної діяльності працює найбільше збиткових підприємств – 37,1%, 50,0%, 41,2%, відповідно.

Найбільший вплив на формування фінансових результатів області мала діяльність промислових підприємств, сальдований прибуток яких за січень–вересень 2016р. склав 1080,5 млн.грн. Майже три чверті промислових підприємств отримали прибуток на суму 1524,5 млн.грн, що становить понад 80,0% суми прибутку прибуткових підприємств області. В порівнянні з відповідним періодом минулого року частка прибуткових промислових підприємств збільшилась на 5,7 в.п.

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2016р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5007,3 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 2,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,8% загального обсягу.

У січні–вересні 2016р. найбільшу частку (41,1% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (26,1%), будівельними підприємствами (13,0%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (7,5%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (2,2%), професійної, наукової та технічної діяльності (2,0%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 725,0 млн.грн (14,5% від загального обсягу), що на 7,9% менше, ніж у січні–вересні 2015р.

Сільське господарство

У січні–листопаді 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–листопадом 2015 р. зросло на 13,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 19,2%, в господарствах населення – на 4,6%.

Під урожай 2017р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно господарствами області на площі 439,7 тис.га, що менше минулорічного рівня на 56,6 тис.га або на 11,4%, у т.ч. зернові на зерно – 361,5 тис.га (на 77,8 тис.га або на 17,7%), ріпаку на зерно – 76,4 тис.га (більше на 23,4 тис.га або на 44,2%).

У структурі площ озимих на зерно найбільшу частку займає пшениця, яка становить 90,2%, ячмінь – 9,2%, жито – 0,5%.

Господарствами усіх категорій у січні–листопаді 2016р. вироблено 406,7 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 4,6% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 358,5 тис.т (більше на 5,8%).

Станом на 1 грудня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 308,4 тис. голів (на 2,9% більше, ніж на 1 грудня 2015р.), у тому числі корів – 158,1 тис. голів ( на 1,2% менше); свиней – 350,3 тис. голів (менше на 4,1%), овець і кіз – 42,4 тис. голів (на 7,3% більше), птиці всіх видів – майже 30 млн. голів ( на 3,1% менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 15,6%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 22,9% та тваринництва – на 3,6%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 56,5%, тваринництва – 43,5% (у січні–листопаді 2015р. – 61,9% та 38,1% відповідно).

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–листопаді п.р. становила 3366,9 грн. за 1 тонну, що на 51,0% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Промисловість

У промисловості індекс промислового виробництва у січні–листопаді 2016р. в порівнянні з січнем–листопадом 2015р. становив 103,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–листопадом 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,0%.

У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 10,6% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання на 49,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,6%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 11,3%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 8,0%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,8%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 17,1%.

У січні–жовтні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 40149,9 млн.грн.

Будівництво

У січні–листопаді 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1921,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. становив 136,8%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–листопаді 2016р. становила 3,2%.

Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

Транспорт

За січень–листопад 2016р. транспортним комплексом області перевезено 19,1 млн.т вантажів, що на 2,3% більше від обсягів січня–листопада 2015р. Вантажооборот зменшився на 5,0% і становив 22,7 млрд. тонно-кілометрів.

Обсяги відправлення вантажів залізницею залишились майже на рівні відповідного періоду минулого року, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 13,5%.

За січень–листопад 2016р. всіма видами транспорту перевезено 24,9 млн. пасажирів, що на 4,5% менше від обсягів січня–листопада 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 6859,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–листопадом 2015р. зменшилась на 0,2%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за січень–жовтень 2016р. склали 910,3 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 671,9 та 238,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 433,4 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 131 країни світу.

Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (33,1% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (20,5%), продукти рослинного походження (18,0%) та деревина і вироби з деревини (9,3%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

Споживчі ціни

За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у листопаді 2016 р. по відношенню до жовтня 2016 р. становить 101,8%, до грудня попереднього року – 111,4%.

У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у листопаді 2016 р. по відношенню до жовтня 2016 р. становить 101,3%, до грудня попереднього року – 108,7%.