БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Соціально-економічне становище Вінницької області 2015 Друк

 

Повідомлення Головного управління статистики у Вінницькій області

за 2015 рік

Промисловість

У промисловості індекс промислового виробництва в 2015р. в порівнянні з 2014р. становив 104,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2014р. обсяги промислового виробництва зменшились на 19,6%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 6,9% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів більш, ніж вдвічі, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 3,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги промислового виробництва на 2,7% не досягли рівня 2014р.

За січень–листопад 2015р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 40496,5 млн.грн.

Сільське господарство

За попередніми розрахунками, у 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2014р. склав 90,5% у т.ч. в аграрних підприємствах – 88,8%, господарствах населення – 93,2%.

За попередніми даними усіма категоріями господарств у 2015р. одержано 3767,8 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, на площі – 819,3 тис.га, при урожайності по 46,0 ц з га.

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 3021,0 тис.т зерна (80,2% загального валового збору), господарствами населення – 746,8 тис.т (19,8%). Урожайність зернових культур у 2015р. склала в сільськогосподарських підприємствах по 46,1 ц з 1 га, у господарствах населення – по 45,7 ц з га.

У 2015р. господарствами всіх форм господарювання зібрано 2057,2 тис.т цукрових буряків, при середній урожайності 398 ц з га, кукурудзи на зерно –1476,7 тис.т при урожайності 49,3 ц з га; насіння соняшнику – 503,1 тис.т при урожайності 26,9 ц з га; ріпаку – 188,9 тис.т при середній урожайності 27,8 ц з 1 га.

Господарствами усіх категорій накопано 1836,6 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); зібрано овочів 460,4 тис.т (по 211 ц з 1 га); плодоягідної продукції – 292,1 тис.т (по 121,5 ц з 1 га).

Господарствами усіх категорій у січні-грудні 2015р. вироблено 427,6 тис. т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 16,6% більше проти аналогічного періоду 2014р. Загальне виробництво молока проти січня-грудня 2014р. зменшилось на 1,6% і склало 838,4 тис. т. Загальне виробництво яєць у січні-грудні 2015р. склало 857,5 млн. шт., що більше на 6,6% до аналогічного періоду минулого року.

Станом на 1 січня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 300,7 тис. голів, у тому числі корів – 160,0 тис. голів; свиней – 371,1 тис. голів, овець і кіз – 34,2 тис. голів, птиці всіх видів – майже 29 млн. голів.

Будівництво

У 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1524,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2015р. порівняно з 2014р. становив 103,7%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у 2015р. становила 2,7%.

Найбільше (69,0%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

Транспорт

За 2015р. транспортним комплексом області перевезено 20,4 млн.т вантажів, що на 3,3% більше, ніж за попередній рік. Вантажооборот майже не змінився і становив 26,0 млрд. тонно-кілометрів.

Обсяги відправлення вантажів залізницею зросли на 6,1%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зменшилися на 7,7%. За 2014р. всіма видами транспорту перевезено 257,9 млн. пасажирів, що на 2,0% більше від обсягів 2014р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 7,6 млрд.пас.км, яка залишилась майже на рівні 2014р.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2015р. склали 937,5 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 683,1 та 254,4 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 428,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 121 країни світу.

Основними статтями експорту є продукти рослинного походження (27,2% загальнообласного обсягу експорту), жири та олії тваринного або рослинного походження (22,1%) і готові харчові продукти (20,5%). У загальному обсязі імпорту товарів мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, текстильні матеріали та текстильні вироби і машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання займають 53,2%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями – фізичними особами) за 2015р. становив 34 345,6 млн.грн., що на 15,3% менше 2014р.У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за 2015р. становив 11308,5 млн.грн., що в порівняних цінах на 16,6% менше обсягу 2014р.

Обсяг роздрібного товарообороту за грудень 2015р. становив 1223,1 млн.грн. і у порівняних цінах проти грудня 2014р. зменшився на 2,8%, проти листопада 2015р. збільшився на 21,6%.

Ціни і тарифи

За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні за грудень 2015р. по відношенню до листопада 2015р. становить 100,7%, до грудня попереднього року – 143,3%.

У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у грудні 2015р. по відношенню до листопада 2015р. становить 100,5%, до грудня попереднього року – 138,8%.

Доходи населення

У листопаді 2015р. середній розмір заробітної плати штатного працівника становив 3716 грн.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2015р. порівняно з жовтнем 2015р. зменшився на 3,7%, а по відношенню до листопада 2014р. зменшився на 10,0%.

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 грудня 2015р. становила 12,2 млн.грн., з якої 46,2% складав борг економічно активних підприємств, 45,8% – заборгованість підприємств-банкрутів та 8,0% – економічно неактивних підприємств.

У січні–листопаді 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 229,2 тис. домогосподарств, з них у міській місцевості – 131,9 тис. домогосподарств, у сільській – 97,3 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2015р. склав 1127,6 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2015р. відсутня. Переплата становила 34,3 млн.грн.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2015р. становила 28,1 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2015р. становив 2,9% населення працездатного віку.

Рівень працевлаштування безробітних громадян у грудні 2015р. становив 3,1%.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 грудня 2015р. становила 1603,2 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2015 року чисельність населення зменшилась на 7418 осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (8111 осіб).

Порівняно з січнем–листопадом 2014 року обсяг природного скорочення населення збільшився на 866 осіб або на 12,0%.

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом 2015р. обліковано 16,8 тис. кримінальних правопорушень (що на 15,0% більше, ніж у 2014р.), з числа яких 16,4 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 458 порушень органами прокуратури, 62 злочини органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 37 правопорушень органами безпеки.

Кількість потерпілих від злочинів у 2015р. становила 13232 особи (на 16,6% більше, ніж у 2014р.), із числа яких 5002 особи – це жінки, 953 особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 247 осіб – це неповнолітні та 94 особи – діти до 14 років.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області