БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Публікації

Сільське, лісове та рибне господарство

тел. 52 57 61

Статистичний збірник
"Сільське господарство Вінниччини за 2017 рік"

У збірнику містяться основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в області та в розрізі районів за 1990–2017 роки.

Кількість сторінок:  270

Термін видання:  листопад

Ціна:  240 грн

Статистичний збірник
"Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2017 року в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області"

В збірнику вміщені дані про обсяги внесених азотних, фосфорних, калійних та органічних добрив і удобрену ними площу в розрізі культур по районах та в цілому по області по сільськогосподарських підприємствах що мають 100 га та більше сільськогосподарських угідь. Крім того, в бюлетені вміщені дані про обсяги внесених вапнякових матеріалів і провапновану (прогіпсовану) ними площу по районах та в цілому по області.

Кількість сторінок: 65

Термін видання:  березень

Ціна:  70 грн

 

Статистичний збірник
"Фермерські господарства Вінниччини у 2017 році"

Збірник містить інформацію про посівні площі, урожайність, валовий збір сільськогосподарських культур, поголів’я худоби та птиці, виробництво основних продуктів тваринництва, продаж сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами. В збірнику відображені дані про трудові ресурси, матеріально-технічну базу та окремі показники фінансово-господарської діяльності фермерських господарств.

Кількість сторінок:  87

Термін видання:  липень

Ціна:  86 грн

Статистичний бюлетень
Виробництво  основних  продуктів  тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в господарствах  Вінницької області 

В бюлетені висвітлені основні показники виробництва основних видів продукції тваринництва  та кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах, господарствах населення в цілому по області, а також по сільськогосподарських підприємствах в розрізі районів. Крім того, в бюлетені наведено інформацію про стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах, що складають оперативну звітність.

Кількість сторінок:  20

Термін видання:  щомісячно

Ціна: 35  грн

Статистичний бюлетень
"Виробництво  основних  продуктів  тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області" за 2018 рік

В бюлетені висвітлені основні показники виробництва основних видів продукції тваринництва  та кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах, господарствах населення в цілому по області, а також по сільськогосподарських підприємствах в розрізі районів. Річний бюлетень містить більш розширену інформацію про стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах всіх форм господарювання.

Кількість сторінок: 50

Термін видання:  березень

Ціна: 70 грн

 

Статистичний бюлетень
"Реалізація продукції сільського господарства підприємствами області"

В бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами, дані про продукцію (власну та прийняту на зберігання), яка зберігається безпосередньо на підриємстві на кінець звітного періоду. У загальний обсяг ураховується реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці,  орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку, через власні магазини, ларки, палатки тощо.

Кількість сторінок:  26

Термін видання:  щомісячно

Ціна:  48 грн

 

Статистичний бюлетень
"Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами області" за 2018 рік

В бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами, дані про продукцію (власну та прийняту на зберігання), яка зберігається безпосередньо на підриємстві на кінець звітного періоду. У загальний обсяг ураховується реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці,  орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку, через власні магазини, ларки, палатки тощо.

Кількість сторінок:  50

Термін видання:  березень 

Ціна:  80  грн

 

Статистичний бюлетень
"Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів та ягід у Вінницькій області за 2018 рік"

В бюлетені містяться дані про розміри уточнених посівних площ, площ збирання, валовий збір, урожайність на всіх землях в розрізі сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств та господарствах населення в цілому по області. По сільгосппідприємствах інформація подається в розрізі районів.

Кількість сторінок:  100

Термін видання:  березень

Ціна:  95 грн

 

Статистичний бюлетень
"Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017 рік"

У бюлетені відображені дані про виробничу та реалізаційну собівартість сільськогосподарської продукції в цілому по області та в розрізі районів, про прибутки (збитки) від виробництва сільськогосподарських підприємств в цілому та в розрізі галузей, видів продукції, рентабельність. Державна підтримка сільськогосподарських підприємств. Крім того, в бюлетені наведено інформацію про обсяги і вартість матеріально-технічних засобів і послуг, придбаних у звітному році підприємством для здійснення ним виробничих потреб у сільському господарстві.

Кількість сторінок:  126

Термін видання:  червень

Ціна:  76 грн

Статистичний бюлетень
"Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств"

В бюлетені наведено інформацію про площу збирання, валовий збір, урожайність сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств, з них в сільськогосподарських підприємствах всіх форм господарювання та господарствах населення в цілому по області. По сільгосппідприємствах, що мають 100 га та більше сільськогосподарських угідь, інформація подається в розрізі районів.

Кількість сторінок:  38

Термін видання:  щомісячно

Ціна:  53  грн

Статистичний бюлетень
"Зведені підсумки заключного обліку посівних площ під урожай 2018року"

У бюлетені приведено дані про розміри посівних площ сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств по районах та в цілому по області та по сільгосппідприємствах в розрізі районів.

Кількість сторінок:  70

Термін видання:  липень

Ціна:  80 грн

Статистичний бюлетень
"Посів озимих культур та проведення інших польових робіт під урожай наступного року станом на 1 грудня"

В бюлетені містяться дані про посів озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) в розрізі культур, оранка зябу та чорних парів в усіх категоріях господарств в цілому по області та по сільськогосподарських підприємствах в розрізі районів.

Кількість сторінок:  16

Термін видання:  грудень

Ціна:  20 грн

Останнє оновлення на Вівторок, 23 квітня 2019, 14:22
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області