БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Публікації

Оплата праці та соціально-трудові відносини

тел. 52 57 67

Статистичний збірник
"Праця Вінниччини"

До збірника  увійшли  матеріали,  що  відображають  кількісні  та  якісні  характеристики  найманих  працівників  та  основні тенденції, які  відбулися  у  сфері  соціально-трудових  відносин - питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної  плати, стану  її  виплати,  неповної  зайнятості, ефективності використання робочого часу, стану укладення колективних договорів. Наведена у збірнику інформація базується на  системі  показників державних статистичних  спостережень підприємств,  установ,  організацій  з питань статистики праці. Окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості населення та результати вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

Кількість сторінок: 208

Термін видання: листопад

Ціна:  210 грн

 

Статистичний бюлетень
"Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників області 

Наведено показники, які характеризують кількість працівників, відпрацьований час, фонд оплати праці, середньомісячну заробітну плату за видами економічної і промислової діяльності та за регіонами України, а також індекси реальної заробітної плати.

Кількість сторінок: 28

Термін видання: щомісячно

Ціна:  30 грн

Статистичний бюлетень
"Стан виплати заробітної плати"

Вміщені дані, які характеризують стан заборгованості із виплати заробітної плати працівникам області за  категоріями підприємств-боржників: економічно активні, підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства. Інформацію наведено за видами економічної і промислової діяльності, у розрізі міст та районів області, а також за регіонами України.

Кількість сторінок:  28

Термін видання: щомісячно

Ціна:  30 грн

Статистичний бюлетень
"Праця у Вінницькій області"

Наведено інформацію про кількість найманих працівників, рівень їх заробітної плати, структуру фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, структуру фонду робочого часу, вимушену неповну зайнятість, кількість прийнятих  та  звільнених працівників за видами економічної і промислової діяльності, а також наведено окремі основні показники зі статистики праці у розрізі міст та районів області. Крім того, окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості.

Кількість сторінок:  40

Термін видання: щоквартально

Ціна:  48 грн

Статистичний бюлетень

Витрати на робочу силу у Вінницькій області за 2018 рік

У цьому бюлетені наведено узагальнені дані вибіркового обстеження витрат на робочу силу за 2018р., а також матеріали щодо особливостей організації обстеження, основних методологічних понять, що вживаються, принципів формування вибірки та оцінювання показників.

Кількість сторінок:  40

Термін видання: листопад

Доповідь
"Заробітна плата працівників Вінницької області та стан її виплати у 2019 році"

 

Кількість сторінок:  10

Термін видання: липень


Останнє оновлення на П'ятниця, 04 вересня 2020, 13:24
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області