Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Публікації

Діяльність підприємств

тел. 52 57 72

Статистичний збірник
"Діяльність суб'єктів господарювання Вінниччини"

Статистичний збірник містить статистичні показники, що характеризують стан розвитку суб'єктів господарювання області - підприємств та фізичних осіб-підприємців за 2010-2016 роки. У збірнику представлена інформація  щодо основних  економічних показників діяльності суб'єктів господарювання  за видами економічної діяльності – кількість підприємств та фізичних осіб-підприємців, кількість зайнятих та найманих працівників, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), фінансові результати діяльності підприємств. Статистичну інформацію наведено за видами економічної діяльності, в тому числі окремими розділами  наведено дані  за видами  промислової  діяльності та видами економічної діяльності в сільському, лісовому та рибному  господарстві, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння відповідних показників діяльності  суб'єктів господарювання (по підприємствах та фізичних особах-підприємцях).

Кількість сторінок: 180

Термін видання: листопад

Ціна: 180 грн

 

Статистичний збірник
"Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва  Вінниччини"

Статистичний збірник містить статистичні показники, що характеризують стан розвитку суб'єктів  великого, середнього, малого та мікропідприємництва  Вінницької області за 2010-2016 роки. У збірнику представлена інформація  щодо  кількості суб'єктів підприємництва, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів  великого, середнього   та малого підприємництва з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства,  наведено показники фінансового стану  підприємств за їх розмірами. Статистичну інформацію наведено за видами економічної діяльності, в тому числі окремими розділами  наведено дані  за видами  промислової  діяльності та видами економічної діяльності в сільському, лісовому та рибному  господарстві, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння відповідних показників стану  розвитку  великих, середніх, малих та мікропідприємств.

Кількість сторінок: 250

Термін видання: грудень

Ціна: 250 грн

Статистичний бюлетень
Діяльність малих та мікропідприємств Вінницької області у 2017 році

У бюлетені наведено дані про кількість підприємств, кількість зайнятих та  найманих   працівників,  витрати  на персонал, обсяг реалізованої продукції(товарів, послуг),  фінансові результати  діяльності у 2017 році. Інформацію наведено  за видами економічної діяльності та по містах і районах області. Наведено міжобласні порівняння  показників діяльності малих та мікропідприємств.

Кількість сторінок: 35

Термін видання: липень

Ціна: 30 грн

Статистичний бюлетень
Діяльність підприємств торгівлі Вінницької області

У бюлетені наводяться  показники фінансово-господарської діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів  з деталізацією видів економічної діяльності.

Кількість сторінок: 30

Термін видання: червень

Ціна: 20 грн

Статистичний бюлетень
Фінансові показники підприємств сільського господарства Вінницької області у 2017 році

Бюлетень містить показники  річної фінансової звітності сільськогосподарських  підприємств   області (з урахуванням фермерських господарств). Наводиться інформація   показників  балансу підприємств  (стану основних засобів та нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, наявності  запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків), наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами  економічної діяльності в сільському господарстві, а також по містах та районах області.

Кількість сторінок: 80

Термін видання: липень

Ціна: 75 грн

 

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності промисловості Вінницької області

У бюлетені наводиться склад та структура   балансу  промислових підприємств із  деталізацією показників  стану основних засобів і нематеріальних активів, складу запасів, дебіторської заборгованості,   кредитів банків та кредиторської заборгованості на початок року та кінець звітного періоду. Наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами промислової діяльності.

Кількість сторінок: 60

Термін видання: червень

Ціна: 50 грн

Статистичний бюлетень
Діяльність підприємств харчової промисловості  Вінницької області

У бюлетені наводяться  показники фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості області з деталізацією видів економічної діяльності  підприємств з виробництва харчових продуктів.    

Кількість сторінок: 40

Термін видання: червень

Ціна: 30 грн

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності підприємств Вінницької області

Наводиться інформація  щодо складу  та структури  балансу підприємств, вартості основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться за видами економічної діяльності та в районному розрізі.

Кількість сторінок: 80

Термін видання: червень

Ціна: 70 грн

Статистичний бюлетень
Основні показники фінансово-господарської діяльності промисловості м.Вінниці

У бюлетені  наводяться показники фінансово-господарської діяльності промислових підприємств   м.Вінниці. Відображається інформація   щодо стану основних засобів, наявності запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться за видами промислової  діяльності.

Кількість сторінок: 50

Термін видання: червень

Ціна: 45 грн

Статистичний бюлетень
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств м. Вінниці

У бюлетені  наводяться показники фінансово-господарської діяльності підприємств усіх видів економічної діяльності  м.Вінниці. Відображаєтьчя інформація   щодо стану  основних засобів, наявності запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами  економічної діяльності.

Кількість сторінок: 60

Термін видання: червень

Ціна: 50 грн

Останнє оновлення на Середа, 26 вересня 2018, 16:28
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області