Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Публікації

Діяльність підприємств

тел. 52 57 72

Статистичний збірник
"Діяльність суб'єктів господарювання Вінниччини"

Статистичний збірник містить статистичні показники, що характеризують стан розвитку суб'єктів господарювання області - підприємств та фізичних осіб-підприємців. У збірнику представлена інформація  щодо основних  економічних показників діяльності суб'єктів господарювання  – кількість суб'єктів, кількість зайнятих та найманих працівників, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), витрати на персонал та показники  фінансового стану  підприємств. Статистичну інформацію щодо діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами економічної діяльності, в тому числі  за видами  промислової  діяльності,  по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння  показників діяльності  суб'єктів господарювання.

Кількість сторінок: 160

Термін видання: листопад

Ціна: 150 грн

 

Статистичний збірник
"Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва  Вінниччини"

У збірнику представлена інформація  щодо  основних економічних показників діяльності  в розрізі  суб'єктів  великого, середнього, малого та мікропідприємництва області  - кількості  суб'ктів підприємництва, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг),  витрат на персонал та  показників фінансового стану. Статистичну інформацію щодо розвитку підприємництва  за розмірами наведено за видами економічної діяльності, в тому числі   за видами  промислової  діяльності, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння показників стану  розвитку  великого, середнього, малого та мікропідприємництва.

Кількість сторінок: 260

Термін видання: грудень

Ціна: 250 грн

Статистичний збірник
Діяльність підприємств сільського господарства Вінниччини

У збірнику  наведено інформацію щодо  структури    сільськогосподарських підприємств області (з урахуванням фермерських господарств) та  їх основних економічних  показників діяльності  в динаміці  за останні роки. Висвітлено інформацію щодо  кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників  фінансово-майнового стану  за даними  балансу підприємств,  формування  чистого  прибутку (збитку), фінансових результатів  та рівня рентабельності діяльності  підприємств. Статистичну інформацію  наведено за  видами  економічної   діяльності  в  сільському господарстві, по  містах  та  районах області, а також наведено порівняння окремих показників діяльності сільськогосподарських підприємств Подільського економічного району.

Кількість сторінок: 100

Термін видання: листопад

Ціна: 90 грн

Статистичний бюлетень
Діяльність малих та
мікропідприємств Вінницької області у 2017 році

У бюлетені наведено дані про кількість підприємств, кількість зайнятих та  найманих   працівників,  витрати  на персонал, обсяг реалізованої продукції(товарів, послуг),  фінансові результати  діяльності у 2017 році. Інформацію наведено  за видами економічної діяльності та по містах і районах області. Наведено міжобласні порівняння  показників діяльності малих та мікропідприємств.

Кількість сторінок: 35

Термін видання: липень

Ціна: 30 грн

Статистичний бюлетень
Діяльність суб'єктів господарювання Вінницької області у 2017 році

У бюлетені  наведено показники діяльності  підприємств та фізичних осіб-підприємців у 2017 році  в порівнянні з попереднім звітним роком. Бюлетень містить інформацію щодо кількості суб'єктів, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). Статистичну інформацію щодо діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами економічної діяльності та по містах і районах області, а також наведено міжобласні порівняння  показників діяльності  суб'єктів господарювання у 2017 році.

Кількість сторінок: 25

Термін видання: листопад

Ціна: 30 грн

Статистичний бюлетень
Діяльність підприємств торгівлі Вінницької області у 2018 році

У бюлетені наводяться  показники фінансово-господарської діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів  з деталізацією видів економічної діяльності.

Кількість сторінок: 30

Термін видання: вересень

Ціна: 20 грн

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності підприємств сільського господарства Вінницької області у 2017 році

Бюлетень містить показники  річної фінансової звітності сільськогосподарських  підприємств   області (з урахуванням фермерських господарств). Наводиться інформація   показників  балансу підприємств  (стану основних засобів та нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, наявності  запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків), наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами  економічної діяльності в сільському господарстві, а також по містах та районах області.

Кількість сторінок: 80

Термін видання: липень

Ціна: 75 грн

 

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності промисловості Вінницької області у 2018 році

У бюлетені наводиться склад та структура   балансу  промислових підприємств із  деталізацією показників  стану основних засобів і нематеріальних активів, складу запасів, дебіторської заборгованості,   кредитів банків та кредиторської заборгованості на початок року та кінець звітного періоду. Наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами промислової діяльності.

Кількість сторінок: 60

Термін видання: вересень

Ціна: 50 грн

Статистичний бюлетень
Діяльність підприємств харчової промисловості  Вінницької області у 2018 році

У бюлетені наводяться  показники фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості області з деталізацією видів економічної діяльності  підприємств з виробництва харчових продуктів.    

Кількість сторінок: 40

Термін видання: вересень

Ціна: 30 грн

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності підприємств Вінницької області у 2018 році

Наводиться інформація  щодо складу  та структури  балансу підприємств, вартості основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться за видами економічної діяльності та в районному розрізі.

Кількість сторінок: 80

Термін видання: вересень

Ціна: 70 грн

Статистичний бюлетень
Основні показники фінансово-господарської діяльності промисловості м.Вінниці

У бюлетені  наводяться показники фінансово-господарської діяльності промислових підприємств   м.Вінниці. Відображається інформація   щодо стану основних засобів, наявності запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться за видами промислової  діяльності.

Кількість сторінок: 50

Термін видання: вересень

Ціна: 45 грн

Статистичний бюлетень
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств м. Вінниці у 2018 році

У бюлетені  наводяться показники фінансово-господарської діяльності підприємств усіх видів економічної діяльності  м.Вінниці. Відображаєтьчя інформація   щодо стану  основних засобів, наявності запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами  економічної діяльності.

Кількість сторінок: 60

Термін видання: вересень

Ціна: 50 грн

Останнє оновлення на Вівторок, 04 грудня 2018, 16:47
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області