Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Публікації

Діяльність підприємств

тел. 52 57 72

Статистичний збірник
"Діяльність суб'єктів господарювання Вінниччини"

Статистичний збірник містить статистичні показники, що характеризують стан розвитку суб'єктів господарювання області - підприємств та фізичних осіб-підприємців за 2010-2016 роки. У збірнику представлена інформація  щодо основних  економічних показників діяльності суб'єктів господарювання  за видами економічної діяльності – кількість підприємств та фізичних осіб-підприємців, кількість зайнятих та найманих працівників, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), фінансові результати діяльності підприємств. Статистичну інформацію наведено за видами економічної діяльності, в тому числі окремими розділами  наведено дані  за видами  промислової  діяльності та видами економічної діяльності в сільському, лісовому та рибному  господарстві, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння відповідних показників діяльності  суб'єктів господарювання (по підприємствах та фізичних особах-підприємцях).

Кількість сторінок:  180

Термін видання: листопад

Ціна:  180 грн

Статистичний збірник
"Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва  Вінниччини"

Статистичний збірник містить статистичні показники, що характеризують стан розвитку суб'єктів  великого, середнього, малого та мікропідприємництва  Вінницької області за 2010-2016 роки. У збірнику представлена інформація  щодо  кількості суб'єктів підприємництва, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів  великого, середнього   та малого підприємництва з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства,  наведено показники фінансового стану  підприємств за їх розмірами. Статистичну інформацію наведено за видами економічної діяльності, в тому числі окремими розділами  наведено дані  за видами  промислової  діяльності та видами економічної діяльності в сільському, лісовому та рибному  господарстві, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння відповідних показників стану  розвитку  великих, середніх, малих та мікропідприємств.

Кількість сторінок: 250

Термін видання: грудень

Ціна: 250 грн

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності  сільськогосподарських підприємств  Вінницької області  у 2016 році

За даними річної фінансової звітності сільськогосподарських  підприємств   області (з урахуванням  малих підприємств) наводиться інформація   показників  балансу підприємств  - складу необоротних та оборотних активів (з деталізацією показників вартості та зносу основних засобів і нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, складу запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів), складу  власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань (з деталізацією інформації по кредитних залишках та кредиторській  заборгованості). За показниками звіту про фінансові результати наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами  економічної діяльності в сільському господарстві, а також по містах та районах області.

Кількість сторінок: 80

Термін видання: липень

  Ціна: 100 грн

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності  великих та середніх  підприємств  Вінниччини

За даними квартальної фінансової звітності великих та середніх  підприємств  наводиться інформація  щодо активів, власного капіталу, зобов’язань, фінансових результатів та рентабельності. Інформація  в бюлетені наводиться  за видами економічної діяльності, по містах та районах області.

Кількість сторінок:  50

Термін видання: щоквартально

Ціна:  55 грн

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності  промисловості  Вінниччини

За даними квартальної фінансової звітності великих та середніх  промислових  підприємств  області наводиться інформація   показників  балансу підприємств  - складу необоротних та оборотних активів (з деталізацією показників вартості та зносу основних засобів і нематеріальних активів, складу запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів), складу  власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань (з деталізацією інформації по кредитних залишках та кредиторській  заборгованості). За показниками звіту про фінансові результати наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами промислової діяльності.

Кількість сторінок:  50

Термін видання: щоквартально

Ціна:  55 грн

Останнє оновлення на Вівторок, 26 грудня 2017, 15:37
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області