Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Загальна характеристика статево-вікового складу населення Вінницької області Друк
Прес-випуски 2017 - Прес-випуск жовтень 2017 року
Середа, 11 жовтня 2017, 15:14

Статево-віковий склад населення – це результат дії демографічних  (народжуваності, смертності), міграційних процесів, історичних та соціально-економічних факторів.

Загальна чисельність постійного населення Вінницької області станом на 1 січня 2017р. складала 1583,3 тис. осіб, у тому числі міського – 801,1 тис. осіб або 50,6%, сільського – 782,2 тис. осіб або 49,4%. За 2016 рік чисельність постійного населення зменшилась на 11,8 тис. осіб або на 0,7%. На початок 2017р. в області нараховувалось 731,8 тис. чоловіків або 46,2% від загальної кількості населення та 851,5 тис. жінок або 53,8%.

Важливим питанням при вивченні статево-вікової структури населення є співвідношення статей. Традиційно жінки становлять більшість населення області, але це співвідношення змінюється в залежності від віку населення. Якщо у новонароджених завжди переважає частка чоловічої статі (52,1% хлопчиків проти 47,9% дівчаток), то при пересуванні від дитячих до молодих вікових груп відсоток осіб жіночої статі поступово зростає, а чоловічої, відповідно, зменшується. Та вже починаючи з віку 33 років в структурі населення області переважають жінки. Найбільше перевищення жіночої статі над чоловічою у віковій групі понад 80 років, де кількість жінок перевищує кількість чоловіків у 3,0 рази.

 Структура чисельності населення Вінницької області за статтю та окремими
віковими групами на початок 2017 року

(у відсотках)

 

Обидві статі

Чоловіки

Жінки

Міські поселення та сільська місцевість

0–15

16,5

18,4

14,9

16–59

60,2

63,7

57,1

60 і понад

23,3

17,9

28,0

Міські поселення

0–15

17,0

19,0

15,2

16–59

62,7

64,6

61,1

60 і понад

20,3

16,4

23,7

Сільська місцевість

0–15

16,0

17,7

14,5

16–59

57,6

62,8

53,0

60 і понад

26,4

19,5

32,5

 

Старіння населення – найістотніша риса довготривалих змін у віковому складі населення. Для оцінки постаріння населення з високою мірою старості використовується шкала Россета. Згідно цієї шкали населення, в якому частка осіб віком 60 років і понад складає 18,0% і більше – є дуже високим рівнем демографічної старості. Вінниччина має дуже високий рівень постаріння – 23,3% (17,9% – у чоловіків і 28,0% – у жінок), в тому числі міське населення – 20,3%, та сільське – 26,4%. У відповідності зі шкалою Россета рівень постаріння міських (23,7%) і особливо сільських жінок (32,5%) – дуже високий. Чоловіки, які проживають в міській місцевості, мають високий рівень демографічної старості (16,4%), в сільській місцевості – дуже високий (19,5%), але нижчий, ніж жінок на 13,0 в.п.

 

 Заступник начальника                                                                                                                                   В.Б. Моісеєв

 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 73

Останнє оновлення на Середа, 11 жовтня 2017, 15:16
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області